สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดเป็นการสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมดูแลพื้นที่กลางของชุมชนโดยใช้พื้นที่วัดสร้างความรักสามัคคี

กิจกรรมวันนี้ : สมาชิกชุมชนจัดทำบัญชีของตนเองและครอบครัว

กิจกรรมวันนี้ : การฝึกซ้อมกีฬา/การแข่งขันกันภายในกลุ่ม

กิจกรรมวันนี้ : กลุ่มที่เรียนรู้เรื่องอาชีพปฏิบัติการในพื้นที่

กิจกรรมวันนี้ : สนับสนุนให้สภาผู้นำ เด็กและเยาวชนและตัวแทนครัวเรือน ร่วมพัฒนา ความสะอาดถนนในหมู่บ้าน 3 ครั้ง

กิจกรรมวันนี้ : ประสานข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุกับทาง อสม. และรพ.สต.

กิจกรรมวันนี้ : จัดกืิจกรรมออกกำลังกายด้วยไม้พลองและยางยืด

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด)

  ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด)

  การทำกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือดีมากจากผู้ร่วมโครงการ ได้มีการวางแผนงานกันเป็นขั้นเป็นตอน ใช้เวลาได้เหมาะสมไม่ยืดเยื้อเหมือนปีก่อน และสิ่งที่สำคัญคือข้อตกลงร่วมกันที่ผู้ร่วมโครงการบอกว่า จะร่วมทำโครงการอย่างต่อเนื่อง
 • ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน

  วางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเหช็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
 • ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านในดอน

  แกนนำของโครงการรับทราบและเตรียมแผนงานที่จะทำกิจกรรมต่อไป
 • สร้างสังคมมีสุขด้วยครอบครัวคุณภาพ

  -
 • โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว

  คณะดีเกฮูลูได้รับเชิญให้ไปทำงานแสดงต่างพื้นที่โดยที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นงานใหญ่ โดยมีการพบกลุ่มดีเกหลายคณะด้วยกันเพื่อมาทำการแสดงพร้อมกันคณะดีเกฮูลูของเรามีความสุขที่ได้นำเนื้อหาและเนื้อร้องเกี่ยวกับยาเสพติดไปให้บุคคลภายนอกได้รับฟังและให้ผู้ได้ฟังได้คิดและเตือนสะติเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้นและมีการร้องเพลงกลุ่มโดยให้แบ่งเป็นแต่ละอำเภอมาร้องเพื่อให้คนรอบข้างเกิดความสุขและมีความสมัคคีร่วมกัน และการได้ไปแสดงในครั้งนี้ทางอำเภอศรีสาครก็ได้ให้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้รางวัลกับคณะดีเกฮูลูของเรา เพื่อให้กลุ่มดีเกฮูลูสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
 • โครงการนากอฮูแตรวมพลังสร้างฝันพลังสีขาว

  ผู้อาสาทำความสะอาดมัสยิดพร้อมใจกันออกมาทำความสะอาดเพื่อมัสยิดของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดเมื่อบุคคลภายนอกเข้ามาในมัสยิดก็รู้สึกถึงความสะอาดเพราะมัสยิดของชุมชนจะมีชาวดะวะมาพักทุกๆเดือนและดะวะที่มาก็เป็นคนนอกพื้นที่ เช่น จากยะลา และปัตตานี เมื่อพวกเขาได้เข้ามาในมัสยิดก็รู้ถึงความสะอาดเรียบร้อยและรู้สึกจะมาบ่อยๆๆเพื่อให้ความรู้สำหรับชุมชนเรา
 • แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)

  แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)

  จากการเดินสำรวจในพื้นที่ชุมชน บริเวณ ณ ถัดอุทิศ ในวันที่ 14  พย 2557 พบว่า  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บ้านช่วงเวลา 10.00 น ถึง  12.30 น ส่วนใหญ่คือ ผู้สูงอายุ  แม่บ้าน  ผู้ป่วย  ผู้ ประกอบกิจการในครัวเรือน  ทางทีมงาน และบัณฑิตอาสาจึงเข้าไปทำการประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูลการปลูกพืชสวนครัวในครัวเรือน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ปลูกผักสวนครัวเล็กๆไว้บางส่วนของบ้าน เนื่องจาก สีเขียวทำให้รู้สึก สบายตา สบายใจ และ ได้เป็นอาหาร  หลายครัวเรือน ให้ข้อมูลว่า ชอบปลูกต้นไม้แต่ยังไม่กล้าปลูกผัก กินเองเพราะ ไม่ถนัด  เมื่อทางทีมงานสอบถามว่า สนใจเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ถั่วงอก  เห็ดนางฟ้า และ ผักสวนครัวบ้างมั้ย โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ก่อน และ กลับไปปลูก หลังจากนั้นมานัด กันคุย และเล่าว่า ที่เราได้ปลูกนั้น มีผลอย่างไรบ้าง  เมื่อชาวบ้านได้ทราบว่ามีการสอนก่อนทำ และติดตามผล  ก็เริ่มสนใจ  และ ได้สั่งอุปกรณ์การปลูก           หลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อย ทีมงานได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาความสนใจของแต่ละครัวเรือน เพื่อให้ครัวเรือนนั้นๆ เป็นต้นแบบ ครัวเรือนของการปลูกสวนครัว ชนิดต่างๆ  เมื่อวันอบรมมาถึง  เวลา 10.05 นาที  เห็นครัวเรือนตัวเองเดินทางเข้ามาใกล้กองทุนขยะสร้างสุข  ทีมงานก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันที             วิทยากรเดินทางมาถึง พร้อมอุปกรณ์สาธิต  คุณ เปรมวดี  ผอมเอียด ได้กล่าวทักทายผู้เข้าอบรม และแจ้งถึงวัตถุประสงค์ให้ทราบ และแนะนำวิทยากรให้กับที่ประชุมรู้จัก หลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง  เริ่มจาก  การเพาะถั่วงอกในขวด เรื่องง่ายๆ และเชื่อมโยงกับการจัดการขยะ  ในที่อบรม เต็มไปด้วยความอยากรู้ อยากเรียน และ เป็นคนต่างวัยก็ตาม บ้างก็เล่าประสบการณ์ที่สำเร็จ  บ้างก็ถามถึงสาเหตุของการความล้มเหลวที่ผ่านมา วิทยากรได้ขยายความและให้คำตอบจนหายข้องใจ  ต่อมาเรื่องการเพาะเห็ด  ซึ่ง อาจารย์ อุไรวรรณ โชติทอง ท่านเป็นข้าราชการเกษียรณ์ ครั้งนี้่ท่านได้สนใจ เข้าร่วมอบรมด้วยท่านสนใจเพาะเห็ดนางฟ้ามาก อยากทอลองเพาะเลี้ยง  ท่านมีบ้านไว้เป็นที่จอดรถ มีบริเวณ ครัว ที่ว่างมากพอที่จะจุเห็ด สอง สามร้อยก้อนแต่ท่าน อยากทำ 30 ก้อนนี้ให้เห็นผลก่อน เมื่อมีประสบการณ์ดีพอ ก็สามารถขยายเพิ่มได้ อีกท่านคือ ช่างพล  เป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ อาศัยในซอยถัดอุทิศ  ไม่ค่อยว่างมาอบรม แต่ ก็นำล้อยางรถมอเตอร์ไซต์มากลับด้านแล้วใส่ดินปลูก ตะไคร้ไว้หน้าบ้าน  ก็ดูเขียวสดชื่นสบายตา  อีกแบบ  กลับมาที่การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน  ทีมงานได้แบ่งให้แต่ละท่านที่เข้าอบรมไปลองเพาะดู โดยวิทยากรให้ความรู้จนเห็นภาพ และจากแววตาของผู้เข้าอบรม น่าจะทำได้  สอบถาม แลกเปลี่ยนพูดคุยสักระยะ หนึ่งก็ ได้ทำการนัดวันดูผลงาน และ อบรมเรื่องการเก็บน้ำมันจากครัวเรือน การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ในครั้งต่อไป วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557  สำหรับครั้งนี้ กลับบ้านไปอย่างมีไฟ  พร้อมที่จะเพาะ และ ปลูก ร่วมสร้างหน้าบ้านให้น่าอยู่ด้วยการเพิ่มสีเขียวที่กินได้ให้หน้าบ้านตัวเอง
 • แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)

  แนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ปีที่ 2 : ป้อมหก Eco planet ปฎิบัติการชุมชนรักษ์โลก(ต่อเนื่อง)

                ทีมงานได้รับการแจ้งข่าวจาก ทีมงานของวงษ์พานิชในวันนี้ว่า จะเข้ามารับขยะรีไซเคิลล่าช้าเนื่องจากติดรายการอีกหนึ่งที่จะเข้ามารับของกองทุนขยะสร้างสุขเมื่อ เวลา 18.00-18.30 น.  ทำให้ทีมงานและบัณฑิตอาสา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้คุยกันว่าในวันนี้จะให้เยาวชนได้นำขยะมาเข้ากองทุนด้วยเนื่องจาก กว่ารถจะมารับก็เป็นเวลาที่เยาวชนป้อมหกเลิกเรียนแล้ว  จึงได้ออกแบบว่า  ควรให้เยาวชนเป็นสมาชิกเพื่อรับสวัสดิการชุมชนเหมือนกับผู้ใหญ่ด้วย             13.00 น เปิดรับขยะรีไซเคิลตามปกติ วันนี้พิเศษ คือ ทางร้านค้าสร้างสุขชุมชนป้อมหก  จัดรายการ นัดพบขยะอันตราย  วันนี้  มีกิจกรรม ขยะอันตรายแลกไข่ไก่  มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมและนำขยะอันตราย มา ณ กองทุนขยะควบคู่ ไปกับ การนำขยะรีไซเคิลมาเพื่อการออม  บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เบิกบานใจอย่างต่อเนื่อง    เนื่องจากช่วงเช้าอบรมสวนผักสร้างสุข สมาชิกกองทุนและผู้สนใจเข้ามาร่วมอบรม  พอตอนบ่าย ดูเหมือนว่าดินแดนแห่งนี้ ขยะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันช่างมีความหมายเหลือเกินแม้แต่ขยะที่ไม่ควรไว้ในบ้านก็ยังนำมาแลกเป็นอาหารมื้อเย็นได้  ทำไมดินแดนนี้ช่างแสนสุขเหลือเกิน  พอตกเย็น เวลา 16.30 น น้องๆ เลิกเรียนก็ได้มาพบกันที่ศูนย์บ่มเพาะเยาวชนบ้านป้าพร  ครูซาร่าได้แจ้งน้องๆว่าให้ไปดูว่าที่บ้านของตัวเองนั้นมีขยะรีไซเคิลบ้างหรือไม่ เพื่อนำมาเปิดบัญชีกับกองทุนขยะสร้างสุข และรับสวัสดิการชุมชนร่วมกัน มีน้อง สามคนที่พร้อมจะนำขยะรีไซเคิลมาเปิดบัญชี  ส่วนคนอื่นๆ แจ้งครูว่า จะนำมาในวันศุกร์หน้า วันนี้ลองให้น้องจอยเข้ามามีบทบาทในการทำงานร่วมกับทีมงานหลัก  เพราะมองว่าวันหนึ่งเยาวชนเหล่านี้จะมีโอกาสมาทำหน้าที่แทนหรือ เปิดกลุ่มเล็กๆขึ้นบริหารจัดการกันเองตามแบบฉบับของเยาวชน สรุปรายการ พลาสติกใส                      12.8x13                                                    166.4 พลาสติกรวม                    13.4x8                                                    107.2 พลาสติกขุ่น                      5x22                                                        110.0 กระดาษสี                        18.7x2                                                        37.4 กระดาษลัง                        24.5x3.70                                                  88.8 เหล็ก                                9.6 x7                                                        16.6 เครื่องใช้ไฟฟ้า                      3x5                                                          15.0 อลูมิเนียม                          0.8x38                                                        30.4 กระป๋องเบียร์                      0.4x38                                                          15.2 ขวดบรรจุลัง                        1x9                                                              9.0 สังกะสี                                4.4 x4                                                          17.6 ขวดแก้ว                            120                                                              120 รวม                                                                                                    759.50 สิ่งดีๆ ที่ได้จากขยะวันนี้                       ขยะ สอนให้เรารู้จักทำงานอย่างเป็นระบบ ขยะสอนให้เรา คิดสิ่งที่สร้างสรรค์  ทำอะไรได้แปลกใหม่ โดยไม่ต้องสนใจว่า เราจะได้กำไรหรือ ขาดทุน               เพราะเพียงแค่คิดและลงทำสิ่งดีๆ  นั่นก็คือ กำไร มหาศาล เมื่อเยาวชนได้ทำกิจกรรมบ่อยๆ  ก็ย่อมห่างไกลจากสิ่งยั่วยุจากสังคมภายนอกนั่นเอง             ทั้งหมดนี้เกิดจาก  คุณค่าของขยะ เพราะเชื่อว่า ขยะ คือสิ่งมหัศจรรย์

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ


งานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ข่าวจากงานสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่พัทลุง

@7 ก.ค. 56 15.15

ทีม ผอ.ส.4 สสส.และคณะ ลงเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการสร้างสุขสู่เมืองลุงน่าอยู่ ประกอบด้วยพื้นที่บ้านท่าช้าง ต.พนางตุง เรื่องเกษตรยั่งยืน,บ้านหูยาน ต.นาท่อม เรื่องการทำงานแบบบูรณาการฯ.และบ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ที่เป็นรูปธรรมในปีที่ 1

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค.56

@7 ก.ค. 56 15.06

เรียน..คณะกรรมการบริหารโครงการฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเมืองลุงน่าอยู่ ทุกท่าน จากการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ซึ่งเดือนกรกฎาคมนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 ก.ค.56 ทางคณะทำงานโครงการฯจึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯประจำเดือน ก.ค. 56 ขึ้นในวันพุธที่ 10 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมบริษัทโตโยต้า(พัทลุง)จำกัด เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทางคณะทำงานโครงการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางคณะกรรมการบริหารฯและเจ้าหน้าที่โครงการฯเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานสำนักงานกลาง

  ได้แผนการขับเคลื่อนขยายผลทั้ง 11 อำเภอ
 • งานสำนักงานกลาง

  -ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ เป็นผู้ทำกระบวนการสังเคราะชุดความรู้เพื่อปิดโครงการร่วมกับคณะทำงาน -รายงานสรุป งานสมัชชา ได้รายงานผ่านเว็ปไซต์ คนใต้สร้างสุขวันที่ 4 กันยายน 2557 -ได้ร่วมกันออกแบบกรอบชุดบทเรียนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการสังเคราะห์ความรู้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและชุดความรู้โครงการ -ข้อเสนอ ทิศทางเมืองลุงหลังปิดโครงการ โครงการเมืองลุงน่าอยู่มีผลงานและกิจกรรมเกิดขึ้นจำนวนมากในพื้นที่ทุกอำเภอทั้ง 11  อำเภอมีทั้งคน พื้นที่กิจกรรม ทางโครงการมีข้อเสนอ คือ 1. เสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากลไกโครงการ ที่เป็น กลไกกลาง  พื้นที่ เพื่อรักษาพื้นที่และเครือข่ายในการขยายผลเป้าหมายวิสัยทัศน์จังหวัดพัทลุง 2. เสนอให้มีการต่อโครงการเพื่อพัฒนากลไกเข็มแข็ง เพราะถ้าแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกได้แค่รวมคน สร้างกลไก เท่านั้นเอง ระยะที่ 2  ควรพัฒนากลไกให้แข็งแรง  ระยะที่ 3 การพัฒนาสู่จังหวัดจัดการตนเองเต็มรูปแบบได้จากการสร้างและพัฒนาเครือข่ายข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาต ปฐมนิเทศโครงการ ปี 57 รุ่น 2 วันที่ 29-30 พ.ย.57

@13 พ.ย. 57 16.00

หนังสือเชิญขออนุญาตโครงการเข้าร่วมปฐมนิเทศ

กำหนดการ การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ทุกจังหวัด

@12 พ.ย. 57 18.03

กำหนดการ
การประชุมปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ปี 2557 รอบ 2 วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เงื่อนไข 1. ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบโครงการๆ ละ 2 คน (หนึ่งในสองต้องมีคนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้) 2. ให้นำสัญญาการดำเนินงานโครงการ จาก สสส. มาด้วย
3. ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 4. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เบิกจากงบประมาณโครงการ
หมายเหตุ
ที่พัก ผู้รับผิดชอบโครงการจองเองได้ แต่หากไม่สะดวกจะให้ทาง สจรส.จองให้ควรแจ้ง “ชื่อ-เบอร์โทรศัพท์” มาที่ สจรส. มอ. ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.00 - 11.00 น        ความคาดหวัง ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน
โดย คุณปรีดารัตน์ ศรัทธานนท์กุล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.00 - 12.00 น. - การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา โดยคุณกำไล สมรักษ์ - การบริหารการจัดการงบประมาณ  (การเก็บหลักฐาน และเอกสารการเงิน) โดยคุณสมบูรณ์ ขวัญสงค์ และคุณจุรีย์ หนูผุด - การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน โดยคุณกัญนภัส จันทร์ทอง 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น. การจัดทำรายงานผ่านเวบไซต์คนใต้สร้างสุข www.happynetwork.org
โดยคุณภานุมาศ นนทพันธ์ 14.00 – 21.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน 


30 พฤศจิกายน 2557 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 09.00 - 12.00 น. ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกปฏิบัติการ ในหัวข้อ (ต่อ) • การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
• ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ
• การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ • การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรม
• การจัดทำรายงาน
13.00 - 15.00 น. ประชุมพี่เลี้ยงร่วมกับ สสส. เพื่อการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล


กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558

@2 ต.ค. 57 16.40

กำหนดการแผนปฎิบัติงาน เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนสิงหาคม 2558 ได้แก่ ปฐมนิเทศ ปี 2557 รุ่น 2 / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดงวด 1 / ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง / ถอดบทเรียน สังเคราะห์ความรู้รายจังหวัด / ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปิดโครงการ / งานสร้างสุข ภาคใต้

รายละเอียดกำหนดการวันเวลาสถานที่ แนบไฟล์ 1 ชุด

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »