กิจกรรม

กิจกรรม

การประชุมเพื่อติดตามและพัฒนาโครงการมัชชาสุขภาพ 14 จังหวัดภาคใต้

โดย วินิจ ชุมนูรักษ์ on 17 ก.พ. 53 13.56

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทนทร์ (สจรส.มอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะจัดการประชุมเพื่อติดตามและพัฒนาโครงการมัชชาสุขภาพ 14 จังหวัดภาคใต้วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมโกลเดนท์คราวน์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยตัวแทน หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการสมัชชาของ จังสตูล พัทลุง ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต นราธิวาส และยะลา เตรียมโครงการสมัชชาของจังหวัดของท่านมานำเสนอในการประชุมด้วยครับ ส่วน อีก 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช และ ตรัง ทาง คณะกรรมการพิจารณาโครงการสมัชชาสุขภาพได้พิจารณาอนุมัติโครงการและแผนในปีงบประมาณ 2553 เป็นที่เรียบร้อย
      จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2553 นั้น ได้มีการตกลงร่วมกันว่าในการประชุมที่จะถึงให้ทุกจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ปรับแก้ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพของจังหวัด การประสานเครือข่ายเพื่อเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาโครงการปฏิบัติการเพื่อสร้างสุขภาพ รวมทั้งการแนะนำพื้นที่เรียนรู้ที่มีความโดเด่นและมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัด ดังนั้นจึงขอให้แต่ละจังหวัดเตรียมข้อมูลมาเพื่อนำเสนอด้วยครับ

เวทีสงขลาพอเพียงครั้งที่ 42

โดย วินิจ ชุมนูรักษ์ on 9 ก.พ. 53 10.22

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ภาคใต้ มอ.)และคณะทำงานขับเคลื่อนแผนสุขภาพจังหวัดสงขลากำหนดจัดการประชุมเวทีเสวนาสงขลาพอเพียง ครั้งที่ 42

การจัดงานงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3

โดย วินิจ ชุมนูรักษ์ on 9 ก.พ. 53 08.38

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 14 ประเด็น เครือข่ายแผนสุขภาพตำบล 20 แห่ง เทศบาลเมืองบ้านพรุ เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็ง และเครือข่ายครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กำหนดจัดงานตลาดนัดสร้างสุขคนสงขลา และสานรักครอบครัวครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12.00-22.00 ณ สวนสาธารณะพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประชุมเพื่อติดตามและพัฒนาโครงการมัชชาสุขภาพ 14 จังหวัดภาคใต้

โดย วินิจ ชุมนูรักษ์ on 5 ก.พ. 53 11.54

เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2553 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรสฺ.มอ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ได้จัดประชุมการประชุมเพื่อติดตามและพัฒนาโครงการมัชชาสุขภาพ 14 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมเอเชี่ยนหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง สจรส.มอ.  สช. และผู้ประสานงานกลไกสร้างสุขภาพในระดับจังหวัด 13 จังหวัดซึ่งขาดเพียงตัวแทนจากจังหวัดนราธิวาสซึ่งติดภาริกจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และผู้ทรงคุณวุฒิในรดับพื้นที่ภาคใต้