บล็อก (Blog)

บันทึกล่าสุด

Iamyusree » บนวิถีคนสร้างสุข
Yusree

จริงแล้วผมชอบคำว่าคนสร้างสุข..มากๆ แล้วมาเขียนเป็น ตนสร้างสุข..ชื่นชมคนคิดถือว่าชัดตรงประเด็น  สำหรับเครือข่ายคนประเมินโครงการฯ คงเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับผมเอามากๆที่มีโอกาส...

วันนี้อาจเป็นวันแรก"บนวิถีคนสร้างสุข"ของผม

iamyusree.......

มีต่อ »
ที่นี่.เยาวชนคนสร้างสุข » การที่เราจะพัฒนาตัวเองหรือชุมชนนั้น การตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญ ถูกหรือผิดไม่สำคัญ เพียงแต่สิ่งที่ตัดสินใจนั้นคุณทำมันแล้วหรือยัง
สมชาย เนียมหวาน

ประกอบการพิจารณา... การพัฒนา การสร้างความเข้มแข็ง

มีต่อ »
ที่นี่.เยาวชนคนสร้างสุข » ต่อยอดพลังเยาวชนเพิ่มศักยภาพแกนนำ
สมชาย เนียมหวาน

มาร่วมกันสร้างสุขต่อ อีกปี เยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี2

มีต่อ »
ที่นี่.เยาวชนคนสร้างสุข » ทำอย่างไร..ในเมื่อแตกต่างททางความคิด
สมชาย เนียมหวาน

กิจกรรมทุกอย่างที่ต้องการความสามัคคีและการรวมตัวของชาวบ้านในชุมชน ต้องมีผู้นำทางความคิดที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเหล่านั้นคล้อยตาม แต่ทุกคนที่มารวมตัวมีความเป็นอิสระทางความคิด แล้วเมื่อความคิดมันแตกต่างกันออกไปจากเป้าจุดประสงค์ที่วางไว้จะทำอย่างไร...แน่นอนเราต้องรับฟังทุกความคิดที่เขาได้แสดงออกมา และก็ต้องกล่าวย้ำถึงเป้าหมายให้เขาได้เข้าใจจุดยืนของการรวมกลุ่ม แต่ที่อันตรายอย่างร้ายแรงของการรวมกลุ่มคือ  ....คนที่เห็นต่างแสดงออกอยู่อย่างลำพังโดยความคิดของขานั้นไม่ได้แสดงออกในกลุ่มที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม ผู้ทำหน้าที่ผู้นำพึงระวังและต้องคอยให้รู้และสร้างผลงานที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวบ้าน บางครั้งสิ่งที่ประจักษ์ไม่ต้องเป็นวัตถุ หรือสิ่งที่จับต้องได้ แต่อาจเป็นเพียงกระบวนการเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นจากความร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือแม้กระทั่งการให้ซึ่ง...โอกาส...เพราะทำงานบางอย่างเพียงแต่องการโอกาส...อย่างเช่นโครงการเยาวชนคนสร้างสุข... ที่เราได้รับโอกาส จาก สสส. ให้การสนับสนุน กลุ่มชาวบ้านโดยตรงทีไม่ต้องผ่านการอนุมัติของ หน่วยงานปกครองอื่นๆ เราสามารถคดและทำในสิ่งที่เราคิดซึ่งเราได้รับการสร้างสรรค์โอกาสในการทำกิจกรรม ซึ่งผลที่ได้รับมันอาจจะกระตุ้นให้คนในชุมชนแข้มแข็งขึ้นโดยตนเอง ได้ต้องรอรับอย่างเดียว ปีแล้ว ปีเล่า ซึ่งเขาไม่เปิดโอกาสให้เราได้คิดและทำและยืนได้โดยตนเอง...และวันนี้เราเยาวชนคนสร้างสุข...เราจะยืนอย่างแข้มแข็ง โดยตนเองให้ได้.............

มีต่อ »
ที่นี่.เยาวชนคนสร้างสุข » เอาใจเค้ามาใส่ใจเรา .. ที่นี่เยาวชนคนสร้างสุข
สมชาย เนียมหวาน

การทำกิจกรรมของโครงการดำเนินการมาจนจะจบงวดงานที่หนึ่งแล้ว มีบางกิจกรรมที่ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่มาร่วมกัน บางกิจกรรมที่โครงการจัดขึ้นตามแผนที่วางกันไว้ก่อนหน้า พอเอาเข้าจริงหลายๆคน ติดภาระกิจสำสัญๆ มวลชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ครั้นฝืนทำไปก็ไม่ได้ขาดความพร้อมเพรียง บูรณาการ คำนี้ใช้ได้จริงและเสมอมา เช็คความพร้อมจริงๆ เอากันหลายๆเรื่องในคราเดียวกัน ทั้งวันจัดหนักๆไปบ้าง บางที่ทำให้งานมันดูเข้มแข็ง เอาจริงเอาจัง โครงการพร้อม  คนดำเนินงานพร้อม  คนในชุมชนติดธุระ 555  .. รอพร้อมกันดีกว่ามั้ย...  งวดงานก็จิมจวนอยากทำใหเสร็จเร็วๆ เหมือนกัน..พยายามและสู้ต่อไป ทีมเยาวนคนสร้างสุข.. +)

มีต่อ »
40 items(1/8) 2 3 4 5 Next » Last »|

ความคิดเห็นล่าสุด

บล็อก (Blog)