Story

1453 items(1/146) 2 3 4 5 Next » Last »|

ทดสอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 20.50

ทดสอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการมีส่วนร่วมประชาสังคม จชต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทดสอบ

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 15.31

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทดสอบ

ทีมผู้พัฒนาระบบ

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 11.25

กองทุนประชาสังคมชายแดนใต้ (ผ่านหน้าเว็บไซต์)


ติดต่อ/สอบถาม การใช้งานได้ที่..

                                   
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
webmaster@softganz.com

ประวัติความเป็นมา

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 11.22

กองทุนประชาสังคมชายแดนใต้

เป็นโครงการมีส่วนร่วมประชาสังคม จชต..........................................

คณะกรรมการ CSOSBPAC

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 11.18

คณะกรรมการ โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

               
ผู้ผิดชอบโครงการ :
  ชื่อ  ผอ. ......
                 
ที่ปรึกษา :
1. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                   
คณะทำงาน :
1. ชื่อ ตำแหน่ง
2. ชื่อ ตำแหน่ง
3. ชื่อ ตำแหน่ง

                 
ผู้ประสานงาน :โทรศัพท์
ชื่อ โทร
ชื่อ โทร

ประชุมภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมงานสร้างสุข ครั้งที่ 2

โดย Admin_ae on 14 ก.ย. 60 10.18

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ. ห้องประชุม 1402  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) กำหนดจัดงาน วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ. ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่

1453 items(1/146) 2 3 4 5 Next » Last »|