Story

1457 items(1/146) 2 3 4 5 Next » Last »|

ภาคีเครือข่ายสุขภาวะประชุมเข้ม..เตรียมกระบวนการขับเคลื่อนเชิงประเด็นเวทีใต้สร้างสุขฯ

โดย TH Buddy on 12 ต.ค. 60 11.03

สจรส. ม.อ. ร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะภาคใต้ ประชุมเข้มข้นอัพเดทการจัดงานคนใต้สร้างสุข พร้อมเคลื่อนงานเชิงประเด็น

วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) ศูนย์วิชาการสร้างสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) สจรส. ม.อ. ร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะภาคใต้ เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนงานกว่า 30 เครือข่าย
จัดประชุมเตรียมงานเวทีงานสร้างสุขฯ ประจำปี 2561 ณ.ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวที มอบเงินสนับสนุน โครงการ ฯ วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดย Admin_ae on 23 ก.ย. 60 10.58

เวที มอบเงินสนับสนุน โครงการ ฯ วันที่ 23 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทดสอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 20.50

ทดสอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการมีส่วนร่วมประชาสังคม จชต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทดสอบ

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 15.31

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทดสอบ

ทีมผู้พัฒนาระบบ

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 11.25

กองทุนประชาสังคมชายแดนใต้ (ผ่านหน้าเว็บไซต์)


ติดต่อ/สอบถาม การใช้งานได้ที่..

                                   
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
webmaster@softganz.com

ประวัติความเป็นมา

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 11.22

กองทุนประชาสังคมชายแดนใต้

เป็นโครงการมีส่วนร่วมประชาสังคม จชต..........................................

คณะกรรมการ CSOSBPAC

โดย Admin_ae on 21 ก.ย. 60 11.18

คณะกรรมการ โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

               
ผู้ผิดชอบโครงการ :
  ชื่อ  ผอ. ......
                 
ที่ปรึกษา :
1. เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

                   
คณะทำงาน :
1. ชื่อ ตำแหน่ง
2. ชื่อ ตำแหน่ง
3. ชื่อ ตำแหน่ง

                 
ผู้ประสานงาน :โทรศัพท์
ชื่อ โทร
ชื่อ โทร

1457 items(1/146) 2 3 4 5 Next » Last »|