เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

PA สจรส

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

  รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA เขต 11

  1.ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 2.พี่เลี้ยงกองทุนนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานกองทุน และแลียกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน 3.เรียนรู้การทำโครงการและวิเคราะห์ประเด้นกิจกรรมทางกาย 4.ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโครงการ ฯ ผ่าน web site 5.สร้างแผนการดำเนินงานของพี่เลี้ยงระดับอำเภอ@21 มิ.ย. 61 15:31
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ผู้ประสานงานเขต นัดหมายติดตามพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง นัดหมายติดตามคณะกรรมการกองทุนตำบล เพื่อให้คำแนะนำ ตืดตามสนับสนุนการดำเนินงาน เสริมพลังใจ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการของกองทุน มีความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และสามารถจัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ได้ถูกต้อง@03 มิ.ย. 61 17:41
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ผู้ประสานงานเขต นัดหมายติดตามพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง นัดหมายติดตามคณะกรรมการกองทุนตำบล เพื่อให้คำแนะนำ ตืดตามสนับสนุนการดำเนินงาน เสริมพลังใจ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการของกองทุน มีความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และสามารถจัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ได้ถูกต้อง@03 มิ.ย. 61 17:41
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ผู้ประสานงานเขต นัดหมายติดตามพี่เลี้ยง พี่เลี้ยง นัดหมายติดตามคณะกรรมการกองทุนตำบล เพื่อให้คำแนะนำ ตืดตามสนับสนุนการดำเนินงาน เสริมพลังใจ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการของกองทุน มีความเข้าใจ และสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และสามารถจัดทำรายงานบันทึกข้อมูลโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ได้ถูกต้อง@03 มิ.ย. 61 17:39
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปรับปรุงข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เรื่องการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการจัดทำระบบกำกับติดตามการดำเนินงานออนไลน์ ผลการดำเนินงาน พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในโครงการ วัตถุประสงค์  แนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ได้มีการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ รวมถึง ระบบกำกับติดตามแบบออนไลน์ @03 มิ.ย. 61 17:33
 • รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ให้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย และการจัดทำระบบกำกับติดตามการดำเนินงานออนไลน์ จัดขึ้นในวันที่ 15 ธค และ 18 ธค 2561  จังหวัดอุดรธานี (จัดที่ รร.ธารารินทร์ รีสอร์ต อ.บ้านผือ) มีผู้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร (นายก อบต./นายกเทศมนตรี) ปลัด อปท. หน.สำนักปลัด ผอ.รพ.สต. และ ยุคลากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบล พิธีเปิดโดย นยายอำเภอบ้านผือ จังหวัดหนองคาย(จัดที่ รร.รอยัล นครา อ.เมือง ) มีผู้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร (นายก อบต./นายกเทศมนตรี) ปลัด อปท. หน.สำนักปลัด ผอ.รพ.สต. และ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนตำบล พิธีเปิดโดย สสอ. เมืองหนองคาย@03 มิ.ย. 61 17:29