แบบฟอร์มสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล แผนที่ สจรสและที่จอดรถ

โดย วินิจ ชุมนูรักษ์ on 26 มิ.ย. 56 08.38

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดกระบวนการพัฒนาโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2556 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.)ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยจะมีผู้เสนอโครงการจาก 52 พื้นที่ 10 จังหวัดได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง ยะลา และนราธิวาส เข้าร่วมกระบวนการนี้
สิ่งที่ผู้เสนอโครงการต้องนำมาด้วยเพื่อใช้ในกระบวนการพัฒนาโครงการ

1.ข้อมูล และแผนชุมชน ที่รวบรวมจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือจากการทำเวทีประชาคมในชุมชน

2.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

3.สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ของคณะทำงาน และพยานที่มีรายชื่อในสัญญาจัดตั้งคณะบุคคลทั้งหมด พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

ผู้เสนอโครงการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล ดังนี้ครับแบบสัญญาจ..[1] และเตรียมมาในวันประชุมพัฒนาโครงการ

หากมีข้อสงสัยติดต่อ สจรส.มอ. 074282902 282901 0815415227 คุณวินิจ ชุมนูรักษ์ คุณพีรยา จินดามณี

ประชุมพัฒนาโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

โดย Peeraya Jindamanee on 26 มิ.ย. 56 10.23

กระบวนการพัฒนาโครงการและพิจารณาโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2556 ได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ทำความเข้าใจโครงการฯ ตลอดจนมุ่งหวังให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทบทวนและวางแผนการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ตามหลักการของโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2556

งานสร้างสุขคนใต้

โดย Peeraya Jindamanee on 20 ต.ค. 56 21.33

เสร็จสิ้นลงไปแล้วสำหรับงานสร้างสุขคนใต้ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครโครงการฯ ปี 57

โดย Peeraya Jindamanee on 21 พ.ย. 56 16.04

ใบสมัคร เข้าร่วมเสนอโครงการ “ร่วมสร้างชุมชน และท้องถิ่นให้น่าอยู่” พื้นที่ภาคใต้ ปี 2557

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลโครงการ

โดย Little Bear on 5 ธ.ค. 56 11.56

รายละเอียดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการทำงานโครงการ

หนังสือเชิญ จ.พัทลุง

โดย Peeraya Jindamanee on 13 ธ.ค. 56 16.07

หนังสือเชิญประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 56 ณ จังหวัดพัทลุง

หนังสือเชิญประชุมปฐมนิเทศวันที่ 19-20 ธันวาคม

โดย Peeraya Jindamanee on 16 ธ.ค. 56 10.08

หนังสือเชิญประชุมวันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 ณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

หนังสือเชิญประชุมวันที่ 21-22 ธันวาคม 56

โดย Peeraya Jindamanee on 17 ธ.ค. 56 14.18

หังสือเชิญประชุมวันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการ 57 และโครงการต่อเนื่อง ครั้งที่ 1

โดย Nongluk_R on 8 ม.ค. 57 16.39

หนังสือเชิญเข้าร่วม และกำหนดการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ปี 2557 และโครงการต่อเนื่องปี 53-55 ครั้งที่ 1

  1. โซน จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17-18 มกราคม 2557  สถานที่ ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  2. โซน จ.พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วันที่ 19-20 มกราคม 2557 สถานที่ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 ตึก LRC ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

  3. โซน จ.ชุมพร สุราษฏร์ธานี ระนอง  วันที่ 21-23 มกราคม 2557 สถานที่ โรงแรมมรกต อ.เมือง จ.ชุมพร

  4. โซน จ.ตรัง สตูล กระบี่ พังงา ภูเก็ต วันที่ 28-29 มกราคม 2557 สถานที่ โรงแรมวัฒนาปาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง

549 items(1/55) 2 3 4 5 Next » Last »|