สุราษฎร์ธานี

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30- 15.00 น. สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของ ผศ.สอรัฐ มากบุญ ผู้ประสานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง 6 ประเด็นขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมพิจารรณาและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างมติ ประมาณ 60 ท่าน โดยเป็นตัวแทนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


การรับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้า มีการรับฟังความคิดเห็นใน 5 ประเด็น  คือ 1. การจัดการปัญหาฆ่าตัวตาย (สุขใจ ไม่คิดสั้น) 2. ความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการน้ำมันทอดซ้ำ 3. การจัดการปัญหาโฆษณายาและอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณยาที่ผิดกฏหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม 4. การบริหารจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน 5. การเข้าถึงบริบทชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการรับฟังความคิดเห็นในประเด็น "การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง" โดยในแต่ละประเด็นจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ประเด็นละ 10-15 คน


ผลจากการจัดเวทีในครั้งนี้ ทำให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย และได้รายชื่อคณะทำงานที่จะร่วมเดินทางไปร่วมงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ที่จังหวัดตรังและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กรุงเทพฯ ด้วย

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc000001.doc - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

« 8054
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง