สุราษฎร์ธานี

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30- 15.00 น. สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของ ผศ.สอรัฐ มากบุญ ผู้ประสานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ทั้ง 6 ประเด็นขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมพิจารรณาและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างมติ ประมาณ 60 ท่าน โดยเป็นตัวแทนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง


การรับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้า มีการรับฟังความคิดเห็นใน 5 ประเด็น  คือ 1. การจัดการปัญหาฆ่าตัวตาย (สุขใจ ไม่คิดสั้น) 2. ความปลอดภัยทางอาหาร การจัดการน้ำมันทอดซ้ำ 3. การจัดการปัญหาโฆษณายาและอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณยาที่ผิดกฏหมายทางวิทยุท้องถิ่น เคเบิ้ลทีวี และโทรทัศน์ดาวเทียม 4. การบริหารจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน 5. การเข้าถึงบริบทชีวอนามัยเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการรับฟังความคิดเห็นในประเด็น "การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง" โดยในแต่ละประเด็นจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ประเด็นละ 10-15 คน


ผลจากการจัดเวทีในครั้งนี้ ทำให้สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย และได้รายชื่อคณะทำงานที่จะร่วมเดินทางไปร่วมงานสมัชชาสุขภาพภาคใต้ที่จังหวัดตรังและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กรุงเทพฯ ด้วย

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc000001.doc - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง