สมัชชาสุขภาพจังหวัด

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย "การจัดการภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี"

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2554 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในประเด็น "การจัดการภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี" ขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 พื้นที่ โดยเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในช่วงเดือนมีนาคม 2554 โดยมีการกำนหดพื้นที่ ดังนี้

  1. พื้นที่ต้นน้ำ ได้แก่ อ.บ้านนาสาร วิภาวดี พนท คีรีรัฐนิคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอคีรีรัฐนิคม

  2. พื้นที่กลางน้ำ อ.ไชยา พุนพิน ท่าชนะ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน

3.พื้นที่ในอ่าวบ้านดอน ปากน้ำกระแดะ กาญจนดิษฐ์ จัเวทีรับฟังความคิดเห็น วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์

การจัดเวทีในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอในแต่ละเวที ประมาณ 60 คน


ผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ทำให้ชุมชนเห็นแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ในอนาคต  โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4ecdf2a2197c6.doc - ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

« 8054
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง