ท้องถิ่นกับการสร้างสุขภาวะ

ลงพื้นที่ติดตามโครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัย จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
          ผศ.ดร พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และทีม สจรส.ม.อ. ลงเยี่ยมโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จ.ชุมพร
การดำเนินกิจกรรมของโครงการ "ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่"
ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพร จ.ชุมพร
โดยได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพร ที่ใช้เป็นพื้นที่ลานการขายอาหารของคนในชุมชน
ซึ่งคนที่จะขายได้ต้องเป็นคนในชุมชน และอาหารที่มาขายต้องสะท้อนภูมิปัญญา
และโดยปกติจะมีการแสดงของเด็ก เยาวชน
ทั้งนี้วันนี้มีฝนตก ทำให้งดการแสดงของเด็กเยาวชน และร้านค้าที่มาขายก็บางตากว่าทุกสัปดาห์
          นับเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ของพื้นที่ในการพยายามสร้างพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน
ทำอย่างไรให้คนทุกกลุ่มอายุทั้งเด็กเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ
การมีกลไกคณะทำงานในการใช้ลานสาธารณะ

แสดงความคิดเห็น

« 9505
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง