ท้องถิ่นกับการสร้างสุขภาวะ

ลงพื้นที่ติดตามโครงการถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัย จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
          ผศ.ดร พงค์เทพ สุธีรวุฒิ และทีม สจรส.ม.อ. ลงเยี่ยมโครงการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จ.ชุมพร
การดำเนินกิจกรรมของโครงการ "ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่"
ณ ลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพร จ.ชุมพร
โดยได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ลานหน้าเทศบาลเมืองชุมพร ที่ใช้เป็นพื้นที่ลานการขายอาหารของคนในชุมชน
ซึ่งคนที่จะขายได้ต้องเป็นคนในชุมชน และอาหารที่มาขายต้องสะท้อนภูมิปัญญา
และโดยปกติจะมีการแสดงของเด็ก เยาวชน
ทั้งนี้วันนี้มีฝนตก ทำให้งดการแสดงของเด็กเยาวชน และร้านค้าที่มาขายก็บางตากว่าทุกสัปดาห์
          นับเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ของพื้นที่ในการพยายามสร้างพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน
ทำอย่างไรให้คนทุกกลุ่มอายุทั้งเด็กเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ
การมีกลไกคณะทำงานในการใช้ลานสาธารณะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง