ข่าวจากงานกลาง

ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเป็นสุข เชียงราย

by วินิจ ชุมนูรักษ์ @26 มี.ค. 55 15.43 ( IP : 182...15 ) | Tags : ข่าวจากงานกลาง

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาดุงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนชุมชนให้เปนชุมชนสุขภาวะ ที่จ.เชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมที่ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการอำนวยการแผนงาน สสส.สำนัก๖ ทีมติดตามทั่วไป ทีมติดตามเฉพาะประเด็น ทีมสังเคราะห์ความรู้ทีมสื่อสารสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ สสส. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ก็เดินทางเข้าที่พักที่ โรงแรมเดอะเลเจนต์ จ.เชียงราย

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ โปรแกรมเริ่มตั้งแต่เช้า เดินทางออกจากที่พักเวลา ๐๘.๓๐ น.ไปยังบ้านเหมืองหลวง ม.๙ ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อศึกษา ดูงาน โครงการธนาคารความดี เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนทำความดี โดยใช้วิถีวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นกุศโลบายที่แยบยล ดดยธนาคารความดีแบ่งออกเป็น๗ สาขา เที่ยงก็ได้รับประทานอาหารพื้นเมืองร่วมกับชุมชน พอบ่ายโมงก็ออกเดินทางสู่บ้านโป่งศรีนคร ม.๑๑ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เพื่อศึกษาการส่งเสริมชุมชนสรางเสริมสุขภาวะให้น่าอยู่ โดยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นัชุมชนและคนในชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสภาชุมชนที่มีการประชุมร่วมกันอย่างสมำเสอ มีมาตรการทางสังคมที่มาจากคนในชุมชนและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ดดยการเรียนรู้ คณะผู้ศึกษาดูงานต้องเดินไปเรียนรู้กิจกรรมไปได้หลากหลาย เช่น การเยี่ยมช กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มจักสานไม้กวาด ไทร กลุ่มทำปุ๋ยหมักนาคารข้าว กลุ่มปลูกผักปลอดสาร กลุ่มธนาคารขยะ กลุ่มถักยอ ช่วยบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว คณะศึกษาดูงานเริ่มออกอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด แต่จากความตั้งใจของเจ้าภาพ ทำให้มีพลังเพิ่มขึ้นอีก ก่อนรับประทานอาหารเย็นก็มการล้อมวงคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ข้าร่วมศึกษาดูงานและทีมคณะทำงานในชุมชน ช่วงเย็นรับประทานขันโตกที่เจ้าภาพจัดตรียมไว้พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านที่งดงาม ประมาณ ๑๙.๐๐ น.จึงเดินทางกลับ โดยระวห่างทางมีโอกาสและปลี่ยนกับทีมศึกษาดูงาน กลับมาถึงโรงแรมประมาณ ๒๐.๐๐ น. หมดแรงกันถ้วนหน้า

กลับไปพักผ่อนเตรียมร่างกายเพื่อดูงานวันต่อไป วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตื่นแต่เช้า รับประทานอาหารเช้า ประมาณ ๐๘.๓๐ น.เดินทางสู่บ้านสันหนองล้อม ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาน จ.เชียงราย เพื่อศึกษาโครงการบ้านร่มเย็นคนเป็นสุข บ้านสันหนองล้อม ดดยเป็นพื้นที่เน้นการพึ่งตนเองบฐานทุนภูมิปัญญา มีการทำแปลงนาสาธิตปลอดสารเคมีที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม ดดยเมื่อเดินทางถึงคณะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ้นด้วยชุดการแสดงของเยาวชน ในการตีกลองสะบัดชัย ถือเป็นการเอาฤกษ์ วันนี้อากาศดี ผมเองนับเป็นครั้งแรกในชีวิตได้มีโอกาสดำนา แม้จะไม่เป็นมาก่อนแต่มีพี่เลี้ยงและครูดีช่วยสอนแยอะ พอดำนาเสร็จก็ไปดูแปลงสาธิต การทำบ้านดิน การทำป๋ยวชีวภาพ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน ก่อนเที่ยงทางผู้ศึกษาดูงานก็ได้เปิดวงร่วมแลกเปลี่ยนกันกับเจ้าของพื้นที่ เที่ยงก็รับประทานอาหารที่บนคันนาแปลงสาธิต บรรยากาศดีมากถึงแม้จะร้อนไปสักนิด มีการแสดงจากเยาวชนประกอบทำให้ได้รสชาติอีก บ่ายโมงออกเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อชมศิลปวัฒนธรรม และควางามอันอลังการ ของสะสมส่วนตัวของ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ๑๔ .๐๐ น.คณะผู้ศึกาดูงานจึงออกเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

งานนี้ยังได้กระแทกไหล่คนดัง ทิดเป้ ซึ่งร่วมกับคณะศึกษาดูงาน ทำสกู๊ปรายงานข่าวตลอดระยะเวลาที่ศึกษาดูงานซึ่งตบท้ายอ้วยเอกลักษณ์ประจำตัว อย่างๆนี้ก็มีด้วยคร๊าบ

แสดงความคิดเห็น

« 8054
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง