การประชุมพิจารณาโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๕

by วินิจ ชุมนูรักษ์ @26 ส.ค. 55 15.59 ( IP : 182...15 )
 • photo , 640x480 pixel , 45,997 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,115 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,058 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 37,812 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 34,285 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 36,582 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 47,634 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 47,634 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 46,783 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 38,469 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 45,398 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 55,485 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 51,104 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 56,841 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 40,965 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 41,063 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 48,031 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 45,812 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 48,031 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 41,025 bytes.
 • photo , 640x480 pixel , 46,854 bytes.

เมื่อวันที่ ๒๐ -๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สจรส.มอ.ร่วมกับ สสส.จัดกระบวนการพิจารณาโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยกระบวนการเริ่มขี้ในช่วงบ่ายวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒื สสส.ได้มีโอกาสพบปะกับทีมพี่เลี้ยงจากพื้นที่ภาคใต้ยกเว้นจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่มีโครงการเสนอเข้ารับการพิจารณา โดยเป็นการทำความเข้าใจในกระบวนการ และความเป็นไปเป็นมาของชุดโครงการร่วมกัน  ช่วงกลางคืนของวันเดียวกันจึงเริ่มพิจารณาโครงการโดยพี่เลี้ยงแต่ละจังหวัดแยกกันเข้าพบกับกรรมการ ผู้เสนอโครงการในบางจังหวัดเริ่มทยอยเข้าสู่ที่ประชุมแต่ยังไม่มีโอกาสได้พบกับกรรมการแต่ต้องรอพบกับพี่เลี้ยง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้เสนอโครงการมาเข้ากระบวนการพิจารณาโครงการอย่างพร้อมหน้าทั้ง ๑๓ จังหวัด มีผู้เสนอโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๓๙๐ คน จากจำนวนชุมชนที่เสนอโครงการ ๑๔๗ ชุมชน(โครงการ) เมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาโครงการในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่ามีโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น ๑๑๐ โครงการ ยังมีโครงการที่ยังต้องดำเนิการปรับแก้ตามคำแนะนำของกรรมการอีกจำนวนกว่า ๓๐ โครงการ

แสดงความคิดเห็น

« 8054
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง