สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

by วินิจ ชุมนูรักษ์ @26 ส.ค. 55 16.30 ( IP : 182...15 )

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ สถานีวิทยุ มอ. เอฟเอ๊ม ๘๘.๐ เมกกะเฮร์ทซ์ สจรส.มอ. สปสช.เขต๑๒ สงขลา ได้เชิญตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรบ.หลักประกันสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ให้บริการได้แก่ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ ตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.มาร่วมกันเปิดวทีอภีปรายแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอ โดยใช้สถานีวิทยุมอ. และ บ้านบ้าเรดโอ สถานีวิทยุ อสมท.เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดหลัก รวมทั้งการถ่ายทอดสดบรรยาการศในห้องส่งทาง websiteเครือข่าย สจรส.มอ.

แสดงความคิดเห็น

« 7957
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง