ข่าวจากงานกลาง

สสส. สำนัก ๖ ดูงาน นครศรีธรรมราช

by วินิจ ชุมนูรักษ์ @15 ก.ย. 55 11.25 ( IP : 182...15 ) | Tags : ข่าวจากงานกลาง

วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา สำนักงานกองทันสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนัก๖ นำโดย ผอ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการบริหารแผนงาน ผู้จัดการแผนงาน ทีมสื่อสาร และผู้รับผิดชอบโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้ จำนวนกว่า ๙๐ ท่าน ร่วมกันศึกษาดูงาน โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใต้
กำหนดการเริ่มขึ้นในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ คณะศีกษาดูงานจากกรุงเทพ คณะทำงานสื่อสารมวลชน และผู้เข้าร่วมจากภาคใต้ มาถึงยังที่พักโรงแรมทวินโลตัสและร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เวลา ๑๙.๓๐  จึงได้มีการเริ่มโปรแกรม โดยกล่าวต้อนรับ โดย ผอ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ต่อด้วยบรรยายสรุปกิจกรรมและเป้าหมายของการจัดงาน  โดย พี่ตู่ โอภาส เชษฐากุล  หลังจากนั้น บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการที่จะศึกษาดูงาน
โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
1. โครงการหลักกิโล 3 อ.ปากพนัง 2. โครงการคลินิกชุมชนคนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู ต.หัวไทร
และตบท้ายด้วยการ แบ่งกลุ่มแรลลี่ชุมชน ตามความสมัครใจ เพื่อร่วมค้นหาปัจจัยความสำเร็จชุมชนน่าอยู่  5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้น้ำ แผนชุมชน การมีส่วนร่วม ข้อมูล การสื่อสารชุมชน แล้วจึงแยกย้ายกันไปพักผ่อน

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ๐๘.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน เดินทางสู่ อำเภอหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อดูงานโครงการคลินิกชุมชน คนรักสุขภาพ บ้านหัวลำภู อ.หัวไทร • ชมการแสดงรำพรานโนราห์ และรำกลองยาว การนำวัฒนธรรมมาเป็นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบประยุกต์ • ชมผลิตภัณฑ์จากกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่ อาทิ เครื่องจักสาน ข้าว/ผักปลอดสาร • ชมบ้านเกษตรกรต้นแบบ
• ชมบ้านเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจวิถีเกษตร เวลา๑๓.๐๐ น.จึงออกเดินทางสู่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อดูงาน โครงการร่วมสร้างชุมนและท้องถิ่นน่าอยู่หลักกิโล 3 ปากพนัง
• ชมกิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชน โดย อสม.น้อย • ชมการทำเกษตรน้ำเค็ม และผลผลิตจากแปลงผักชุมชน • ชมการใช้ประโยชน์จากบ่อกุ้งร้าง โดยเลี้ยงเป็ดย้ายคอก • เดินชมแปลงผักในหมู่บ้าน ๑๘.๐๐ น.ผู้เข้าร่วมดูงานทั้งหมดเดินทาง สู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ไปที่พักบ้านคีรีวง อ.ลานสกา ในรูปแบบโฮมสเตย์ ช่วงคำ แบ่งกลุ่มร่วมค้นหา 5 ประเด็นปัจจัยความสำเร็จชุมชนน่าอยู่ นำเสนอแต่ละกลุ่ม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยน ได้แก่ ผู้น้ำ แผนชุมชน การมีส่วนร่วม ข้อมูล การสื่อสารชุมชน ๒๑.๐๐ น.จึงแยกย้ายไปพักผ่อนตามที่พัก

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕
ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมบ้านคีรีวง ชุมชนตัวอย่าง ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนจนเป็นศูนย์ศึกษาดูงานที่ลือชื่อ เช้าวันนี้ คุณหมอบัญชาได้ให้เกียรติ มาเล่าประวัติที่ไปที่มาของชุมชนแห่งนี้ให้ฟัง
• เยี่ยมชมบ้านประวัติศาสตร์ เป็นบ้านทรงโบราณ แบบสถาปัตยกรรมทางภาคใต้ ซึ่งถูกอุทกภัยในปี 2531 • เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกร และการสาธิตกังหันน้ำคีรีวง การนำพลังงานจากน้ำบนที่สูงมาใช้เป็นพังงานไฟฟ้า ตัวอย่างการคิดค้นเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทำเกษตรในที่สูง
• ช๊อปปิ้งศูนย์ผลิตภัณฑ์ บ้านคีรีวงจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชาวบ้านคีรีวงมาจำหน่าย หลังจากนั้น ๑๑.๐๐ น.ผู้เข้าเข้าร่วมศึกษาดูงาน จึงออกเดินทาง นมัสการพระธาตุเมืองนคร พร้อมฟังบรรยายประวัติพระธาตุ จาก นพ.บัญชา พงษ์พานิช ๑๓.๐๐ น.ผู้เข้าร่วมต่างร่วมรับประทานอาหารเที่ยงก่อนจะแยกย้ายกลับตามภูมิลำเนาเดิม

แสดงความคิดเห็น

« 8054
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง