สปสชเขต๑๑สุราษฎร์ธานีกับศูนย์ประสานภาคประชาชนจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาชนแบบมีส่วนร่วมปี๒๕๕๕

by โก้เบ็กซ์ @19 ก.ย. 55 10.07 ( IP : 182...167 )

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต๑๑สุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำและประชาสัมพันธ์เครือข่ายประชาชนแบบมีส่วนร่วมปี๒๕๕๕ ณ อลงกตรีสอร์ทอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น.ดร.วัชราภรณ์ สกุลพงศ์ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาหลักประกันสุขภาพเขต๑๑สุราษฎร์ธานีเป็นประธานกล่าวเปิดการอมบรมสัมมนาพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม๑.เพื่อทบทวนและเสริมศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพ ๒.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจากปรากฏการจริง ๓.เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างภาคีเครือข่ายและสปสช.ส่วนกลาง ๔.เพื่อนำบทเรียนที่ได้มากำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิของเครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายระดับภาคใต้จาก๗จังหวัดจำนวน๕๐คน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง