สปสชเขต๑๑สุราษฎร์ธานีกับศูนย์ประสานภาคประชาชนจัดเวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาชนแบบมีส่วนร่วมปี๒๕๕๕

by โก้เบ็กซ์ @19 ก.ย. 55 10.07 ( IP : 182...167 )

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต๑๑สุราษฎร์ธานีร่วมกับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำและประชาสัมพันธ์เครือข่ายประชาชนแบบมีส่วนร่วมปี๒๕๕๕ ณ อลงกตรีสอร์ทอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน๕๕ เวลา ๐๙.๐๐น.ดร.วัชราภรณ์ สกุลพงศ์ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาหลักประกันสุขภาพเขต๑๑สุราษฎร์ธานีเป็นประธานกล่าวเปิดการอมบรมสัมมนาพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม๑.เพื่อทบทวนและเสริมศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพ ๒.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจากปรากฏการจริง ๓.เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างภาคีเครือข่ายและสปสช.ส่วนกลาง ๔.เพื่อนำบทเรียนที่ได้มากำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิของเครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายระดับภาคใต้จาก๗จังหวัดจำนวน๕๐คน

แสดงความคิดเห็น

« 9505
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง