พมจ.ระนองจัดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดประจำปี๒๕๕๕

by โก้เบ็กซ์ @21 ก.ย. 55 19.08 ( IP : 118...80 )
photo  , 640x480 pixel , 54,992 bytes.

วันนี้(๒๑ก.ย.๕๕)สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองจัดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดประจำปี๒๕๕๕โดยมีตัวแทน อพม,อพก,อผส,และตัวแทนเด็กเยาวชนจำนวน๓๐คนเข้าร่วมสมัชชาสวัสดิการคือการเสนอปัจจุบันการเข้าถึงสิทธิของประชาชนที่ประชุมได้ระดมจากเวทีเช่นกองทุนกู้ยืมผู้สูงอายุ,เงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน,ขาดการรับทราบข้อมูลข่าวสาร,สิทธิผู้พิการกรณีติดต่อราชการและการรักษาเนื่องสถานที่ยังไม่มีช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและกรณีการศึกษาของคนหูหนวกตาบอดก็ไม่มีครูหรือเครื่องมือที่เอื้อต่อกลุ่มดังกล่าวสุชีพ พัฒน์ทองอปม.รายงานจากโรงแรมไอเฟลิอนท์อำเมืองจังหวัดระนอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง