ชป.กร.กกล.เทพสตรี(ไทย-พม่า)ที่๔๐๒อบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดนต.บางแก้ว

by โก้เบ็กซ์ @7 ม.ค. 53 11.54 ( IP : 118...11 )
  • photo  , 520x426 pixel , 110,935 bytes.
  • photo  , 447x348 pixel , 123,757 bytes.
  • photo  , 461x362 pixel , 129,080 bytes.
  • photo  , 464x377 pixel , 169,075 bytes.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ ตำราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองจัดฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดนรุ่นที่ ๑

"พันเอกพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์"ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕จังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกำลังประชาชนชายแดนตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองมีประชาชนเข้าร่วมอบรม ๔๐ คน ณ.ตลาดกลางรับซื้อยางพาราหมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว

พอ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์กล่าวกับผู้เข้าร่วมอบรมให้ช่วยกันดูและความมั่นคงตามแนวชายแดนเรื่องแรงงานต่างด้าวและการลักลอบการนำเข้ายาเสพติดของแรงงานต่างด้าวและที่สำคัญคือเรื่องการบุกป่าการตัดไม้ทำลายป่าของกลุ่มนายทุนหรือประชาชนทั่วไปเพราะการตัดไม้ทำลายป่าเท่ากับการทำลายชาติด้วยจึงขอฝากกองกำลังประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ทุกคน

รัอยโทสุชาติ นิลประดับหัวหน้าชุดชป.กร.กกล.เทพสตร(ไทย-พม่า)ที่ ๔๐๒กล่าววัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้

ตามคำสั่งการป้องกัยชายแดนประจำปี ๒๕๕๓ ของกองกำลังเทพสตรีได้ส่งมอบชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน(ไทย-พม่า)ที่ ๔๐๒ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ ตั้งแต่ ๑ตุลาคม ๒๕๕๒เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบป้องกันและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนประจำปี๒๕๕๓ของฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพบกโดยมีพันธกิจ ๓ ประการคือ

๑.สร้างสนามรบด้านกิจการพลเรือน

๒.การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์

๓.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในพื้นที่ชายแดน

แสดงความคิดเห็น

« 8054
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง