ชป.กร.กกล.เทพสตรี(ไทย-พม่า)ที่๔๐๒อบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดนต.บางแก้ว

by โก้เบ็กซ์ @7 ม.ค. 53 11.54 ( IP : 118...11 )
  • photo  , 520x426 pixel , 110,935 bytes.
  • photo  , 447x348 pixel , 123,757 bytes.
  • photo  , 461x362 pixel , 129,080 bytes.
  • photo  , 464x377 pixel , 169,075 bytes.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ ตำราชกรูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองจัดฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดนรุ่นที่ ๑

"พันเอกพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์"ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕จังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกำลังประชาชนชายแดนตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองมีประชาชนเข้าร่วมอบรม ๔๐ คน ณ.ตลาดกลางรับซื้อยางพาราหมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว

พอ.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์กล่าวกับผู้เข้าร่วมอบรมให้ช่วยกันดูและความมั่นคงตามแนวชายแดนเรื่องแรงงานต่างด้าวและการลักลอบการนำเข้ายาเสพติดของแรงงานต่างด้าวและที่สำคัญคือเรื่องการบุกป่าการตัดไม้ทำลายป่าของกลุ่มนายทุนหรือประชาชนทั่วไปเพราะการตัดไม้ทำลายป่าเท่ากับการทำลายชาติด้วยจึงขอฝากกองกำลังประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ทุกคน

รัอยโทสุชาติ นิลประดับหัวหน้าชุดชป.กร.กกล.เทพสตร(ไทย-พม่า)ที่ ๔๐๒กล่าววัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้

ตามคำสั่งการป้องกัยชายแดนประจำปี ๒๕๕๓ ของกองกำลังเทพสตรีได้ส่งมอบชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน(ไทย-พม่า)ที่ ๔๐๒ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ ตั้งแต่ ๑ตุลาคม ๒๕๕๒เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบป้องกันและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนประจำปี๒๕๕๓ของฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพบกโดยมีพันธกิจ ๓ ประการคือ

๑.สร้างสนามรบด้านกิจการพลเรือน

๒.การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์

๓.สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในพื้นที่ชายแดน

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง