รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง
ชุดโครงการ ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ชื่อพี่เลี้ยงสระแก้ว3ชื่อพี่เลี้ยงสระแก้ว3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงสระบุรี2ชื่อพี่เลี้ยงสระบุรี2 (Regular member)  
 • Bon=โชคดีBon=โชคดี (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงลพบุรี1ชื่อพี่เลี้ยงลพบุรี1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงลพบุรี2ชื่อพี่เลี้ยงลพบุรี2 (Regular member)  
 • คมสันคมสัน (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี1ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี2ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี3ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี3 (Regular member)  
 • พนมสารคามพนมสารคาม (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงฉะเชิงเทรา2ชื่อพี่เลี้ยงฉะเชิงเทรา2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงฉะเชิงเทรา3ชื่อพี่เลี้ยงฉะเชิงเทรา3 (Regular member)  
 • ชื่อนางกชพรรณ. หาญชิงชัย พี่เลี้ยงสระแก้ว1ชื่อนางกชพรรณ. หาญชิงชัย พี่เลี้ยงสระแก้ว1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงสระแก้ว2ชื่อพี่เลี้ยงสระแก้ว2 (Regular member)  
 • Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1 (Regular member)  
 • wisutwisut (Regular member)  
 • นางสาวทัศนีย์ เติมใสนางสาวทัศนีย์ เติมใส (Regular member)  
 • นายภาสกร ภู่ประภานายภาสกร ภู่ประภา (Regular member)  
 • นายเมธา สุขารมย์นายเมธา สุขารมย์ (Regular member)  
 • นครสวรรค์1นครสวรรค์1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์2ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์3ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์4ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยวชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร1ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร2ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร3ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร3 (Regular member)  
 • Natchayada SrisapNatchayada Srisap (Owner)  
 • วีนัส คล้ายนุ้ยวีนัส คล้ายนุ้ย (Owner)  
 • Sirimon CheeSirimon Chee (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
4 ก.พ. 61 การประชุมติดตามงานปัจจัยเสี่ยง ณ เพชรเจ็ดสาวน้อยรีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 0 0.00 59,044.00
18 มี.ค. 61 การประชุมพี่เลี้ยงกองทุน จ.นครสวรรค์ 0 0.00 6,600.00
25 มี.ค. 61 การประชุมติดตามงาน จ.พิจิตร ที่ สสอ.บึงนาราง 0 0.00 8,660.00
29 มี.ค. 61 การประชุมพี่เลี้ยงกองทุน จ.นครสวรรค์ 0 0.00 6,600.00
30 มี.ค. 61 จัดทำแผนติดตามแต่ละกองทุน 0 0.00 0.00
6 เม.ย. 61 การประชุมติดตามงานพี่เลี้ยงกองทุนฯ @ไร่อิสระ หนองม่วง ลพบุรี 0 0.00 17,546.00
17 เม.ย. 61 เยี่ยมประเมินกองทุนและสร้างพลังเชิงรุก 0 0.00 4,800.00
19 เม.ย. 61 ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก 0 0.00 4,800.00
23 เม.ย. 61 ประเมินเยี่ยมเชิงรุก 0 0.00 6,300.00
24 เม.ย. 61 ประเมิน เยี่ยมเชิงรุก 0 0.00 4,300.00
25 เม.ย. 61 ประเมิน เยี่ยมกองทุนเชิงรุก 0 0.00 5,300.00
30 เม.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 0 0.00 0.00
19 พ.ค. 61 การประชุมทีมคณะทำงานกลาง 0 0.00 3,000.00
21 พ.ค. 61 ประชุมมอบหมายภารกิจคณะทำงาน 0 0.00 0.00
10 มิ.ย. 61 ลงพื้นที 0 0.00 1,700.00
14 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงานกลาง 0 0.00 3,000.00
15 มิ.ย. 61 ประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบึงนาราง 0 0.00 5,500.00
22 มิ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการกลางกับแกนนำระดับอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ 0 0.00 0.00
8 ก.ค. 61 ประชุมแกนนำระดับเขตและจังหวัด 0 0.00 4,200.00
8 ก.ค. 61 ประชุมแกนนำพี่เลี้ยงอำภอ วันที่ 8 ก.ค.2561 ณ โรงแรมแอทอยุธยา 0 0.00 800.00
8 ก.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำระดับเขตและจังหวัด 0 0.00 35,000.00
9 ส.ค. 61 การประชุมพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล จังหวัดนครสวรรค์ 0 0.00 0.00
รวม 0 0.00 22 177,150.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 21:30 น.