รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ
ชุดโครงการ ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • มยุรี อินเถื่อนมยุรี อินเถื่อน (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2ชื่อพี่เลี้ยงแพร่2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3ชื่อพี่เลี้ยงแพร่3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4ชื่อพี่เลี้ยงแพร่4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5ชื่อพี่เลี้ยงแพร่5 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่6ชื่อพี่เลี้ยงแพร่6 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่7ชื่อพี่เลี้ยงแพร่7 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก1ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก3ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก4ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก5ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก5 (Regular member)  
 • นายธนากร ขำสินธุ์นายธนากร ขำสินธุ์ (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก7ชื่อพี่เลี้ยงพิษณุโลก7 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1ชื่อพี่เลี้ยงแพร่1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่10ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่10 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่9 (Regular member)  
 • นางน้องนุช คีรีมาศทองนางน้องนุช คีรีมาศทอง (Regular member)  
 • นายเชลม โพธิ์แจ้งนายเชลม โพธิ์แจ้ง (Regular member)  
 • นายเกรียงศักดิ์ รอดสินนายเกรียงศักดิ์ รอดสิน (Regular member)  
 • นายพิศิษฐ์ ชื่นแจ้งนายพิศิษฐ์ ชื่นแจ้ง (Regular member)  
 • นายรณชัย คล่ำคงนายรณชัย คล่ำคง (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่2ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่3ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่5 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่6ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่6 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่7 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่8 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่1ชื่อพี่เลี้ยงเชียงใหม่1 (Owner)  
 • Sirimon CheeSirimon Chee (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
12 ก.พ. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล 0 0.00 0.00
12 ก.พ. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยงอำเภอและพี่เลี้ยงตำบล 0 0.00 0.00
23 ก.พ. 61 ประชุมพัฒนากองทุน อบต.หนองแขม 0 0.00 0.00
23 ก.พ. 61 พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม 0 0.00 0.00
23 ก.พ. 61 พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม 0 0.00 0.00
23 ก.พ. 61 พัฒนาโครงการ อบต.หนองแขม 0 0.00 0.00
27 ก.พ. 61 ประชุมพัฒนากองทุน อบต.พรหมพิราม 0 0.00 0.00
28 ก.พ. 61 workshop กองทุน อบต.ศรีภิรมย์ 0 0.00 4,200.00
5 มี.ค. 61 workshop กองทุน อบต.มะตูม 0 0.00 4,200.00
6 ส.ค. 61 ติดตามการบันทึกข้อมูลโครงการปัจจัยเสี่ยง 0 0.00 1,600.00
รวม 0 0.00 10 10,000.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 21:32 น.