เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคกลาง
ชุดโครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ชื่อพี่เลี้ยงสระแก้ว3ชื่อพี่เลี้ยงสระแก้ว3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงสระบุรี2ชื่อพี่เลี้ยงสระบุรี2 (Regular member)  
 • Bon=โชคดีBon=โชคดี (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงลพบุรี1ชื่อพี่เลี้ยงลพบุรี1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงลพบุรี2ชื่อพี่เลี้ยงลพบุรี2 (Regular member)  
 • คมสันคมสัน (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี1ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี2ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี3ชื่อพี่เลี้ยงกาญจนบุรี3 (Regular member)  
 • พนมสารคามพนมสารคาม (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงฉะเชิงเทรา2ชื่อพี่เลี้ยงฉะเชิงเทรา2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงฉะเชิงเทรา3ชื่อพี่เลี้ยงฉะเชิงเทรา3 (Regular member)  
 • ชื่อนางกชพรรณ. หาญชิงชัย พี่เลี้ยงสระแก้ว1ชื่อนางกชพรรณ. หาญชิงชัย พี่เลี้ยงสระแก้ว1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงสระแก้ว2ชื่อพี่เลี้ยงสระแก้ว2 (Regular member)  
 • Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1Dr.Wisut พี่เลี้ยงสระบุรี1 (Regular member)  
 • wisutwisut (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์3ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์3 (Regular member)  
 • นายเมธา สุขารมย์นายเมธา สุขารมย์ (Regular member)  
 • นครสวรรค์1นครสวรรค์1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์2ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์2 (Regular member)  
 • นางสาวทัศนีย์ เติมใสนางสาวทัศนีย์ เติมใส (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์4ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยวชื่อพี่เลี้ยงนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร1ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร2ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร3ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร3 (Regular member)  
 • นายภาสกร ภู่ประภานายภาสกร ภู่ประภา (Regular member)  
 • Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong (Owner)  
 • วีนัส คล้ายนุ้ยวีนัส คล้ายนุ้ย (Owner)  
 • Natchayada SrisapNatchayada Srisap (Owner)  
 • pongthep sutheravutpongthep sutheravut (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
4 ม.ค. 61 จัดประชุมชี้แจงโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ 0 0.00 5,800.00
10 ม.ค. 61 ประชุมชี้แจงกองทุนที่รับผิดชอบ 0 0.00 0.00
11 ม.ค. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ 0 0.00 9,200.00
23 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ 0 0.00 35,100.00
1 มี.ค. 61 0 0.00 4,500.00
4 มี.ค. 61 ประชุมทีมพี่เลี้ยง PA ภาคกลางโรงแรมVic 3 เรื่องติดตามประเมินผล 0 0.00 1,000.00
20 มี.ค. 61 ประชุมซักซ้อมการบันทึกกิจกรรมในแผนงานการมีกิจกรรมทางกาย 0 0.00 13,500.00
21 มี.ค. 61 รับฟังการบันทึกข้อมูลและการติดตามโครงการ 0 0.00 0.00
23 มี.ค. 61 ประชุม 0 0.00 2,000.00
30 มี.ค. 61 ติดตามและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมของแต่ละกองทุน 0 0.00 0.00
8 ก.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำพัฒนาโครงการนำร่องพากองทุนสระบุรี 0 0.00 0.00
17 ก.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโครงการนำร่องพาคนสระบุรีมีกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ 0 0.00 9,750.00
รวม 0 0.00 12 80,850.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:47 น.