เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการเพิ่มกิจกรรมทางกาย PA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชุดโครงการ PA - กิจกรรมทางกาย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • พี่เลี้ยงจังหวัดชัยภูมิพี่เลี้ยงจังหวัดชัยภูมิ (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน15ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน15 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน16ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน16 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน17ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน17 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน18ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน18 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน19ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน19 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน20ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน20 (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงอำเภอขุนหาญพี่เลี้ยงอำเภอขุนหาญ (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน22 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน23ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน23 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน24ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน24 (Regular member)  
 • พี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษพี่เลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ (Regular member)  
 • พี่เลี้ยง จังหวัดอุบลราชธานีพี่เลี้ยง จังหวัดอุบลราชธานี (Regular member)  
 • พี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมาพี่เลี้ยงจังหวัดนครราชสีมา (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน14ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน14 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน13ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน13 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน1ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน1 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน2ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน2 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน3ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน3 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน4ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน4 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน5ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน5 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน6ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน6 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน7ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน7 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน8ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน8 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน9ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน9 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน10ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน10 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน11ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน11 (Regular member)  
 • ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน12ชื่อพี่เลี้ยงอีสาน12 (Regular member)  
 • Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong (Owner)  
 • พี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมาพี่เลี้ยงเขต9 นครราชสีมา (Owner)  
 • พี่เลี้ยงเขต8 อุดรพี่เลี้ยงเขต8 อุดร (Owner)  
 • พี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่นพี่เลี้ยงเขต7 ขอนแก่น (Owner)  
 • pongthep sutheravutpongthep sutheravut (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
19 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0.00 0.00
19 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 0 0.00 -
20 ธ.ค. 60 เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนและโครงการการจัดกิจกรรมทางกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอบ้านฝาง 0 0.00 0.00
25 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 0 0.00 0.00
25 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคำม่วง 4 ตำบล 0 0.00 0.00
26 ธ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอคำม่วง 4 ตำบล (รุ่น2) 0 0.00 0.00
19 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ อำเภอพระยืน จ.ขอนแก่น 0 0.00 0.00
30 ม.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนและพัฒนาโครงการกองทุน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (ครั้งที่ 1) 0 0.00 -
30 ม.ค. 61 เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย จังหวัดอุบลราชธานี 0 0.00 0.00
5 ก.พ. 61 เวทีปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการกิจกรรมทางกาย จังหวัดศรีสะเกษ 0 0.00 0.00
6 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่ ตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 0 0.00 0.00
9 ก.พ. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/พื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 0 0.00 0.00
9 มี.ค. 61 ลงพื้นที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) 0 0.00 -
9 มี.ค. 61 เวที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 1) 0 0.00 0.00
15 มี.ค. 61 เวที่ติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 1) 0 0.00 0.00
24 มี.ค. 61 ปรับปรุงข้อเสนอโครงการกิจกรรมทางกาย 0 0.00 0.00
29 มี.ค. 61 ประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (ครั้งที่ 2) 0 0.00 0.00
30 มี.ค. 61 ประชุมติดตามการจัดทำแผนงานและโครงการ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (ครั้งที่ 2) 0 0.00 0.00
7 เม.ย. 61 รายงานกิจกรรมทางกาย เขต 9 นครราชสีมา 0 0.00 0.00
รวม 0 0.00 16 0.00

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 15:49 น.