เครือข่ายนักติดตามประเมินผล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาคีเครือข่ายสุขภาวะประชุมเข้ม..เตรียมกระบวนการขับเคลื่อนเชิงประเด็นเวทีใต้สร้างสุขฯ

@12 ต.ค. 60 11.03

สจรส. ม.อ. ร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะภาคใต้ ประชุมเข้มข้นอัพเดทการจัดงานคนใต้สร้างสุข พร้อมเคลื่อนงานเชิงประเด็น

วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) ศูนย์วิชาการสร้างสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) สจรส. ม.อ. ร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะภาคใต้ เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนงานกว่า 30 เครือข่าย
จัดประชุมเตรียมงานเวทีงานสร้างสุขฯ ประจำปี 2561 ณ.ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ประชุมภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมงานสร้างสุข ครั้งที่ 2

@14 ก.ย. 60 10.18

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ. ห้องประชุม 1402  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) กำหนดจัดงาน วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ. ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่

ประชุมเพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" 16 กค 60

@16 ก.ค. 60 10.20

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน ( วันที่ 16 กค 2560 ณ. สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )

หัวข้อข่าวทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • งานบริหารโครงการ สจรส. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61

   @18 ต.ค. 60 13:18
 • งานบริหารโครงการ สจรส. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61

   @18 ต.ค. 60 13:18
 • งานบริหารโครงการ สจรส. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61

  งานบริหารโครงการ สจรส. งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 61

   @18 ต.ค. 60 13:07
 • บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข

  บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข

  อัพเดท หน้าเว็บ รองรับเครือข่าย ใช้รายงาน ความก้าวหน้าการเตรียมงานสร้างสุข@14 ต.ค. 60 17:07
 • สสส. สนับสนุนงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61

  -@12 ต.ค. 60 11:45
 • โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ

  โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ

  วาระที่ 1 แนวทางการจัดการเรื่องการจัดเก็บภาษีโครงการย่อย ปี 2553 – 2557 - จากกรณีที่ทางสรรพากร จ.พัทลุง และ จ.สงขลา เรียกเก็บภาษีย้อนหลังโครงการย่อยปี 2557 ทำให้ทางพี่เลี้ยง (คุณสมนึก นุ่นด้วง) ต้องเข้าไปเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร และทางสรรพากรมีข้อเสนอให้ ทำหนังสือชี้แจงถึงสรรพากรแต่ละจังหวัด เพื่อจะได้รายงานและให้ความเห็นตามลำดับชั้นเหนือขึ้นไป และหาทางยุติการเก็บภาษี และสรรพากรจะลงพื้นที่ตรวจสอบ        จ.สงขลา จ.พัทลุง และ จ.สตูล ในวันที่ 14 – 16 พ.ย.59 - สิ่งที่ต้องทำเมื่อทางสรรพากรมีหนังสือถึงโครงการให้เข้าพบและเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง ทางโครงการไม่ต้องทำอะไร ให้เฉย ๆ ยอมรับ และไม่ต้องจ่ายเงินค่าอากรแสตมตามที่สรรพากรเรียก หากมีปัญหาให้โทรปรึกษากับฝ่ายภาษี สสส. คุณปุ๋ย ที่เบอร์โทร 086-3755940 และทาง สจรส.ม.อ.รวบรวมโครงการที่โดนสรรพากรเรียก ส่งไปยัง สสส. ซึ่งก่อนหน้าที่ได้ส่งไปแล้วรอบนึง - ทั้งนี้ โครงการที่ดำเนินการอยู่ในปี 2558 – 2559 ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1 เปอร์เซ็นต์ ตามระเบียบการจ่ายภาษี วาระที่ 2 การจัดทำรายงานหรือปิดโครงการย่อย - โครงการพัฒนาศักยภาพฯ (โครงการ สจรส.ม.อ.) กำหนดส่งรายงานเพื่อปิดโครงการในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 - โครงการย่อยจำนวน 198 โครงการ ซึ่งกำหนดส่ง สสส.เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทาง สจรส.ม.อ.ตรวจสอบรายงานก่อนส่งให้ สสส. และยังมีโครงการอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่เรียบร้อย และเอกสารยังไม่ส่งมายัง สจรส.ม.อ. จึงมีข้อตกลงร่วมกัน ว่า o โครงการย่อยต้องส่งให้ สสส.ภายในวันที่ 25 พ.ย.59 หากเลยกำหนดทาง สสส.จะเป็นผู้ติดตามโครงการกับพี่เลี้ยงเอง o รายงานพี่เลี้ยง บันทึกติดตามครั้งที่ 2 และ 3 และแบบประเมินคุณค่า ต้องทำเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ย.59 หากไม่เสร็จทาง สจรส.ม.อ. จะไม่จ่ายค่าตอบแทนพี่เลี้ยงในงวดที่ 3 วาระที่ 3  สรุปงานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2559 - จุดเด่น ลักษณะการจัดงานสร้างสุขในปีนี้จัดได้เทียบเท่าระดับชาติ เห็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายตระกูล ส. (สสส./สช./สปสช.สธ.) มีจุดเด่นตรงข้อเสนอเชิงนโยบายในแต่ละห้องย่อย และมีเอกสารเชิงวิชาการหลายชิ้นงาน โดยเฉพาะงานชุมชนน่าอยู่ มีการผลิตหนังสือออกมาจำนวน 6 เล่ม - จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง คือ เวลาการนำเสนอของบางห้องย่อยมีเวลาน้อย คือให้เวลาแค่ครึ่งวัน ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของคนที่มาร่วมฟังการเสวนาในห้องย่อย รวมทั้งบางห้องย่อยเช่น ห้องความมั่นคงทางอาหารมีวิทยากรมาคุยเยอะไป ทำให้ขาดการแลกเปลี่ยนของคนที่มาเข้าร่วมฟัง - ห้องชุมชนน่าอยู่ มีข้อปรับปรุงหลายด้าน คือ การเตรียมการนำเสนอขาดการตรวจสอบความพร้อม โน้ตบุคที่ใช้แบตเตอรี่หมด ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไมล์ให้พิธีกร ไม่มีคนคุมเวที และไม่ได้ประสานกับคนที่คุมเครื่องเสียงของศูนย์ประชุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชุมไม่เต็มใจให้บริการ ทำให้งานออกมาแบบไม่พร้อม ข้อแก้ไข เรื่องเครื่องเสียงของศูนย์ประชุม คือ ทาง สจรส.ม.อ. จะทำหนังสือไปยังรองอธิการบดี เพื่อแจ้งจุดบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปรับปรุงในงานครั้งต่อไป วาระที่ 4 อื่นๆ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน Node ภาคใต้ มีการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง รับผิดชอบหลักโดย สสส. จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ - เรื่องที่ 1 การพัฒนาศักยภาพชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ รับผิดชอบโดยทีม Node ภาคใต้ตอนบน (คุณกำไล สมรักษ์) มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เป็นพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ พี่เลี้ยงโครงการเมนูอย่างง่าย และพี่เลี้ยงโครงการเปิดรับทั่วไป มีหลักสูตร 3 เรื่อง ดังนี้ o การขึ้นรูปโครงการ / การพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย เรื่องการจัดการข้อมูล และการจัดทำแผนชุมชน เป็นต้น o การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย เรื่องเทคนิคกลยุทธ์การเสริมพลังในพื้นที่ และ การเกิดนวัตกรรม o การจัดทำรายงานผลโครงการ - เรื่องที่ 2 การสังเคราะห์/การจัดการความรู้ รับผิดชอบโดย Node จังหวัดพัทลุง (คุณามนึก นุ่นด้วง) และทีมพี่เลี้ยง จ.ชุมพร (คุณสมใจ) ทำการสังเคราะห์โครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มี 3 ประเด็น คือ o เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพื้นที่ต่าง ๆ o การผลิตสื่อ โดยมีทีมลงไปสังเคราะห์ เพื่อถอดเรื่องราวดี ๆ ออกมาเป็นหนังสือ และสื่อต่าง ๆ o การพัฒนาพี่เลี้ยงในพื้นที่ให้สามารถสังเคราะห์เรื่องราวดี ๆ ในพื้นที่ออกมาได้ - เรื่องที่ 3 การประสานงานเรียนรู้แลกเปลี่ยนระดับภาค รับผิดชอบโดยทีมพี่เลี้ยง จ.สตูล (คุณนฤมล อุโหยบ) o เชื่อมประสานงานให้เกิดการประชุมแลกเปลี่ยนในจังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงเครือข่ายพี่เลี้ยงโครงการชุมชนน่าอยู่ พี่เลี้ยงโครงการเปิดรับทั่วไป และเชื่อมโยงกับคณะทำงาน พอช.สช.สปสช.และ สสส. โดยมีกำหนดนัดประชุมทีมคณะทำงานเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการทำโครงการ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 2 ครั้ง@30 ธ.ค. 59 14:13
 • โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ

  โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ

  ผลการตรวจเอกสารการเงินและรายงานผลในเว็บไซต์ของโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการบ้านไม้ขาว และโครงการบ้านท่าฉัตรไชย เอกสารการเงินถูกต้อง ทางคณะทำงานได้จัดทำเอกสารได้เรียบร้อย เป็นระเบียบ และมีเอกสารหลักฐานที่สำคัญครบถ้วน รวมทั้งได้รายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์ มีเนื้อหาครบถ้วน จึงสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สจรส.ได้ ส่วนโครงการบ้านพรุสมภาร เอกสารการเงินเรียบร้อย แต่รายงานในเว็บไซต์ยังขาดรูปภาพในบางกิจกรรม และวันนี้มาเฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน ทางโครงการขอเวลาส่งเอกสารรายงานมาให้ สจรส.อีก 1 อาทิตย์ ส่วนโครงการบ้านยามู มีเงินคงเหลือต้องคืน สสส.จำนวน 16,000 กว่าบาท ทางโครงการขอดำเนินการคืนเงินให้เรียบร้อย และจะจัดส่งเอกสารรายงานมาให้ สจรส.ได้อีกประมาณ 1 อาทิตย์@30 ธ.ค. 59 11:39
 • โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ

  โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ

  ผลการตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์ พบว่า ทั้ง 2 โครงการ หลักฐานการเงินเบิกจ่ายถูกต้อง และรายงานผลกิจกรรมในเว็บไซต์เสร็จทุกกิจกรรม มีเนื้อหาครบทุกกิจกรรม จึงสามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สจรส.ได้ในวันนี้ @30 ธ.ค. 59 11:25
 • บ้านปากหานสร้างสุขด้วยสมุนไพร

  ทีมงานโครงการสามารถลงรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นปัจจุบัน มีเนื้อหาสาระครบ ได้รับการตรวจสอบเอกสารการเงิน และปรับแก้เอกสารให้ถูกต้อง@24 ธ.ค. 59 19:30
 • ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

  ผลผลิตของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในส่วนของเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมายนิดหน่อย แต่องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมครบถ้วน  ส่วนผลผลิตชุดความรู้ ได้ร่างชุดความรู้จำนวน 1 เรื่องคือกระบวนการปรับสภาพดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตข้างสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ คณะทำงานได้มีการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับกระบวนการถอดบทเรียน และการสังเคราะห์เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาจากเรื่องเล่าสู่งานวิชาการที่มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้ชุดความรู้ที่ได้ในการถ่ายทอดความรู้ในศูนย์เรียนรู้ได้ต่อไปในอนาคต@15 ธ.ค. 59 21:30


ข่าวจากงานกลาง

ข่าวทั้งหมด