สมัชชาสุขภาพทางอากาศ (สมัชาonair) รับฟังความเห็นต่อพรบ.หลักประกันสุขภาพ

ประกาศแนวทางสนับสนุนทุน ปี 2556 โครงการ “ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่”

กิจกรรมวันนี้ : จัดกิจกรรมละศิลอดร่วมกันเพื่อสุขภาพ ณ มัสยิดเในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นเวลา 30 วัน โดยให้รับประทานอาหารท่ีปราศจากไขมัน จำนวน 80 คน

กิจกรรมวันนี้ : ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ปลา, กุ้ง (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมวันนี้ : ค่ายกายูมิมปี..สานฝันรักต้นไม้ของเยาวชนบ้านวังกระบือ

กิจกรรมวันนี้ : เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรวิถีฮาลาลเพื่อสุขภาวะ

กิจกรรมวันนี้ : ถอดบทเรียน ครั้งที่ 1

กิจกรรมวันนี้ : นัดประชุมคณะกรรมการโครงการครั้งที่ 9

กิจกรรมวันนี้ : จัดชุดลาดตระเวณการทำประมงผิดประเภทและการทำลายป่าชายเลน

กิจกรรมวันนี้ : ประชมคณะทำงาน ครั้งที่ 9

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สสส. สำนัก 6)

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • เพิ่มต้นทุนชีวิต พิชิตโรค สู่ชุมชนน่าอยู่ บ้านหัวสะพานเหล็ก

  ืีทีมงานทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่อาจมีบ้างที่ความคิดเห็นขัดแย้งแต่สุดท้ายทุกคนก็ยอมรับเพื่อให้งานออกมาดีและเกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด@01 ส.ค. 58 23:39
 • ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

  ผัก:สายสัมพันธ์สู่่ทับคริสต์วิถีชีวิตที่พอเพียง

          1.การไตร่ตรองสมณสาส์นเพื่อสิ่งแวดล้อมของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่มีชื่อว่า"บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า"พระสันตะปาปาทรงระบุในสมณสาส์นนี้ว่า "เป็นคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกที่เรียกร้องให้มนุษยชาติร่วมกัน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สมณสาส์นนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อคริสตชนเท่านั้น แต่ออกมาเพื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้"สำหรับใจความสำคัญของหลักคำสอนในสมณสาส์น "บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า" มีดังต่อไปนี้ - โลกซึ่งเป็นบ้านของพวกเรา เมื่อดูไปแล้ว กำลังเริ่มที่จะเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกมากมายมหาศาล ทั้งที่สมัยก่อน มันเป็นพื้นที่ที่งดงาม แต่ตอนนี้เต็มไปด้วยกองขยะมากมาย - โลกที่ถูกสร้างมาเพื่อส่งเสริมชีวิตและสรรเสริญพระเจ้า กำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด เพราะการกระทำของมนุษย์ได้ทำลายโลกของเรา - ทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า และประชากรของพระเจ้า มีหน้าที่ในการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศโลก เรามีหน้าที่ต้องสร้างความสะอาดแก่ผืนดินและท้องทะเล เราต้องเริ่มรักษาสิ่งสร้างของพระเจ้า รวมไปถึงดูแลผู้ยากไร้ทุกคนด้วยความเคารพและห่วงใยทุกสิ่ง - การขาดความเคารพต่อสิ่งสร้างของพระเจ้าคือการไม่เคารพต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง - ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์ไม่สามารถเรียกร้องการเคารพธรรมชาติ ถ้าหากเขายังสนับสนุนการทำแท้ง ไม่มีใครสามารถอ้างตนเป็นพวกต่อต้านการทำแท้ง ถ้าหากเขายังไม่อุทิศตนให้กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม - พระศาสนจักรคาทอลิกอาจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ แต่ความเห็นที่เด่นชัดทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกว่า สภาวะโลกร้อนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ มันเป็นภัยคุกคามต่อโลกและชีวิตมากมาย - ชาติร่ำรวยที่ผลาญทรัพยากรโลกไปสร้างความมั่งคั่งให้ตนเอง ต้องชดใช้ค่าเสียหายนี้ให้กับโลกของเรา - รัฐบาลชาติต่างๆ ต้องจริงจังกับการแก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยการบังคับใช้วิธีการที่เข้มงวด เพื่อจะได้ชะลอสภาวะโลกร้อน ปกป้องฝนให้ตกตามฤดูกาล เพื่อเกษตรกรจะได้มีน้ำฝนที่บริสุทธิ์ในการทำการเกษตร - ทุกฝ่ายต้องมีความกล้า เพราะการประกาศใช้กฏเหล่านี้ อาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่มันคือการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับอนาคตของโลก และยังเป็นการสร้างฐานเสียงให้กับพวกเขาในอนาคต ฐานเสียงที่ว่าคือ "ลูกหลาน" ของพวกเขานั่นเอง - ทุกคนต้องร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้ยากไร้ เราต้องร่วมมือกันปกป้องสิทธิของเกษตรกรรายย่อย ปกป้องสิทธิทำมาหากินของพวกเขา และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังสะอาดให้กับพวกเขา - มนุษย์หลายคนกำลังทำให้ตัวเองโง่ลง เพราะถ้าพวกเขาคิดว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าวิตก ถ้าพวกเขาคิดว่าโลกยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ทัศนคติแบบนี้คือการทำลายตัวเองชัดๆ - เรารู้ดีว่า ทุกวันนี้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ) เฉพาะอย่างยิ่งถ่านหิน ได้ก่อให้เกิดมลภาวะอย่างมาก สิ่งนี้จำเป็นต้องได้รับการแทนที่ด้วยพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะอย่าง เร่งด่วน - พระสันตะปาปาทรงเรียกร้องคาทอลิกทุกคน รวมไปถึงทุกคนที่มีจิตใจดีงาม หันมาใช้พลังงานและสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ อาทิ ใช้กระดาษรีไซเคิ่ล ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แล้วหันมาใช้รถขนส่งสาธารณะ - พระสันตะปาปาทรงขอร้องคาทอลิกให้หันกลับมาสวดก่อนอาหารทุกมื้อ เพราะนี่คือนิสัยที่เตือนใจเราเสมอว่า อาหารที่เราจะทานคือของขวัญที่พระเจ้าและโลกมอบให้เรา - สมณสาส์นจบด้วยภาวนาสองบทเป็นการแสดงถึงความเชื่อในพระเจ้านั้นสามารถหล่อ หลอมและเป็นแรงบันดาลใจให้เราปกป้องธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ พระตรีเอกภาพ แบบฉบับของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และความหวังของเราที่จะได้รับชีวิตนิรันดรสามารถสอน กระตุ้น และเพิ่มความเข้มแข็งไห้เราสามารถปกป้องพิทักษ์ธรรมชาติโลกที่พระเจ้าทรง ประทานให้กับเรา         2.การฝึกทักษะกการผลิตผักปลอดภัยได้มาตรฐาน(GAP) เริ่มจากการฝึกปฎิบัติการปรับค่าPH ของน้ำให้เหมาะแก่การปลูกผักไร้ดิน โดยให้แต่ละกลุ่มทดลองการปรับค่าPHให้ได้ค่า 5.5-6.0  และการผสมปุ๋ยค่าที่เหมาะสำหรับผักชนิดต่างๆ เช่น ผักสลัด ปรับค่าEC ให้ได้ค่า 1.2  ส่วนผักจีน ผักไทย ทดลองปรับค่าให้ได้ค่า EC 3.0 จากนั้นแต่ละกลุ่มได้ทำการเพาะเมล็ดผักสลัดลงในฟองน้ำจำนวน 500 ต้น(ฟอง)สำหรับปลูกได้ 2 โรงเรือน ๆ ละ 8 แผ่นปลูก ๆ ละ 30 ต้น จากนั้นเป็นการลงแปลงด้วยการปูพลาสติกดำและปฎิบัติจริงด้วยการปรับค่าPH น้ำในถังและการใส่ปุ๋ยปรับค่า EC ให้ได้ 1.2 และการนำต้นกล้าลงแผงปลูกจำนวน 8 แผงเป็นอันเสร็จสิ้นการฝึกปฎิบัติจริงของเด็กๆ         3.หลังการรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ทุกคนได้ขึ้นรถสองแถวของศูนย์ฯเพื่อเดินทางไปเรียนรู้การจัดการสวนไม้ผลจำนวน 3 สวน สวนที่ 1 เป็นสวนมังคุด 100 ไร่ของคณะทำงานโครงการคือ ครูบุญธรรม หนูจรเพชร ที่ได้ให้ข้อคิดกับเด็ก ๆ ว่ากว่าจะเป็นสวนมังคุดได้ทุกวันนี้ต้องใช้เวลากว่า 30 ปีสิ่งที่สำคัญการทำสวนคือ หนึ่งต้องมีใจรัก รักสวน รักต้นไม้ สองรักที่จะเรียนรู้ ศึกษาให้รู้แจ้งในเรื่องที่จะปลูกเช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน ฯลฯ ต้องศึกษาให้เข้าใจและเรียนรู้อย่างไม่จบสิ้นเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทุก ๆ ปี ต้องเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทดลองเสมอ ๆ สามใส่ใจ เมื่อลงมือปลูกพืชผลไม้ต้องใส่ใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในทุก ๆ วัน จากนั้นเด็ก ๆ แยกย้ายถือตะกร้อสอยลูกมังคุดเพื่อลิ้มรสความอร่อยอยากรับประทานลูกแบบไหนสอยทานได้ตามใจชอบ  สวนที่ 2 เดินทางชมการจัดการสวนเงาะโรงเรียนของครูไพศาล  สายสำลี การจัดการสวนเงาะที่สามารถยืนหักช่อไม่ต้องปีนต้นเงาะสูง ๆ  สวนที่ 3 เข้าชมสวนของคุณเกษร  กังก๋ง เป็นสวนผสมผสานเงาะ ทุเรียน ลองกอง มังคุด แก้วมังกร พริก ฝรั่ง ฯลฯ ในแปลงเดียวกัน เป็นไม้ผลที่ต้นใหญ่โต ได้สอบถามเรื่องราวของสวนรู้ว่าต้นทุเรียน ต้นเงาะ ลองกองมีอายุกว่าสามสิบปีเป็นรุ่นแรกตั้งแต่หมู่บ้านนี้เริ่มบุกเบิกปลูกไม้ผล ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะโค่นทิ้งปลูกยางพารา และ ปาล์มน้ำมันกันหมดแล้ว       4.ในช่วงสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็น ได้เดินทางไปยังโบสถ์ในอารามชีลับเพื่อซ้อมเพลงพิธีบูชาขอบพระคุณในการฉลองอารามในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 58 เวลา 09.00 - 12.00 น. เมื่อซ้อมเพลงเสร็จแล้ว ผู้ดูแลเยาวชนได้รวมเด็กเยาวชนของสำนักฝึกธรรมซาวีโอสุราษฎร์ธานีเพื่อขอบคุณและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ        @01 ส.ค. 58 19:14
 • ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )

  ประเด็นข้าว/ประเด็นปลา/ประเด็นพืชผัก@01 ส.ค. 58 15:22
 • ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )

  ได้ 1. วีซีดีความรู้เกี่ยวกับการทำนาอินทรีย์ ความยาว 20 นาที 1 ชุด    2. นิทรรศการ จำนวน 7 แผ่น  3. แผ่นพับประวัติความเป็นมาของกลุ่มและการเข้าร่วมโครงการ 500 แผ่น @01 ส.ค. 58 14:42
 • ความมั่นคงทางด้านอาหารวิถีบ้านท่าช้าง ( ต่อเนื่อง )

  ได้หลักสูตรการทำนาอินทรีย์ที่ผ่านการทบทวน ขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดอยู่ในสื่อที่ผลิต@01 ส.ค. 58 14:26
 • คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

  ก็พูดถ้าเรื่องของต้นไม้ส่วยที่ตายและบางหน้าที่ให้ไปนับว่ามีจำนวนกี่ต้นเพื่อที่จะซ่อมแซม และกิจกรรมอื่นๆได้ขอความร่วมมือจากแทนโรงงานและชาวบ้านให้มาช่วยดูแลและซ่อมแซม@31 ก.ค. 58 21:49
 • คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

  คือเยาวชนทุกคนดูมีความสนุกดีช่วยเหลือกันทำให้มองเห็นว่าทุกคนรับผิดชอบน่าที่ของตัวเองได้ดีความสนุกดีช่วยเหลือกันทำให้มองเห้นว่าทุกคนรับผิดชอบน่าที่ของตัวเองได้ดีและมีน้ำใจต่อเพื่อนอีกต้องอีกด้วย ต่อไปเยาวชนจะเข้ากับผู้ใหญ่ได้@31 ก.ค. 58 21:26
 • ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)

  ร้อยดวงใจ สู่ชุมชนสุขภาวะ วิถีไทยชุมชนบ้านกลาง(ต่อยอด)

  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทางศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของชุมชน @31 ก.ค. 58 14:26

โครงการของ สจรส.ม.อ.

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  -@04 ก.ค. 58 10:57
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  -@29 มิ.ย. 58 10:01
 • โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  โครงการพัฒนาศักยภาพ ติดตาม ประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ภาคใต้

  มีโครงการเข้าร่วมทั้งสิ้น 29 โครงการ ส่วนใหญ่ ยังมีปัญหาเรื่องเอกสารการเงิน และการจัดทำรายงาน ส.3 ไม่เรียบร้อย ต้องแนะนำและกลับไปแก้ไขอีกครั้ง@25 มิ.ย. 58 14:39
 • พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้

  เริ่มการประชุม 9.25 น. เนื่องด้วย จ.ภูเก็ตไม่มีพี่เลี้ยง ทางคณะทีม สจรส.มอ.ได้ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการ ในช่วงเช้ามีพื้นที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน 5 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนพรุสมภาร ชุมชนไม้ขาว ชุมชนแหลมทราย บ้านยามู และบ้านท่าฉัตรไชย  การคุยเบื้องต้น ชุมชนพรุสมภารจะเสนอประเด็นเกษตรพอเพียง ชุมชนไม้ขาว เสนอเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง จะออกแบบการประกวดคนสุขภาพดี คนเป็นโรค 6 เดือนจะดีขึ้น อ.พงค์เทพ ทบทวนแนวคิดชุมชนน่าอยู่ 1) ชุมชนทำข้อมูลเป็น 2) ชุมชนสามารถวางแผนชุมชนได้ 3) ชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการ แก้ปัญหาได้ 4) ชุมชนมีโครงสร้างการทำงานในชุมชน โดยหยิบประเด็นมาเป็นตัวเดินเรื่องกระบวนการชุมชน ใช้ข้อมูลศึกษาสถานการณ์ของชุมชน ใช้ทุนในการเดินเรื่อง ดูว่าชุมชนมีอะไรบ้าง ใช้วิเคราะห์สถานการณ์อะไรบ้าง โดยวิเคราะห์จากตารางปัญหาว่ามีปัญหาประเด็นอะไร ยกตัวอย่าง ชุมชนพรุสมภาร ได้วิเคราะห์ปัญหาเรื่องยาเสพติด เกษตรราคาตก / ชุมชนไม้ขาว ได้วิเคราะห์ประเด็นสุขภาพ น้ำสิ่งแวดล้อม หนี้สินเศรษฐกิจ / คำถามคือ ทำเรื่องอะไรชุมชนน่าอยู่ที่สุด ทำให้รู้โจทย์ว่าควรทำเรื่องอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไร / ถ้าทำประเด็นสุขภาพ ชักชวนเด็กรวมกลุ่มเก็บข้อมูลกับชุมชน คือ การใช้โจทย์เป็นการเดินเรื่องทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนพรุสมภาร ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรเยอะ เจอปัญหาราคาตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอ ทำให้คนออกไปทำงานนอกชุมชนเยอะ ทำให้ทิ้งลูกหลานในหมู่บ้านไม่ได้รับการดูแล จึงทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องไปทำงานนอกชุมชน ได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น พ่อแม่มีเวลา / ชุมชนได้ออกแบบกิจกรรมเน้นอาชีพเสริม ปลูกมะนาว เลี้ยงปลาดุก จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์โครงการร่วมกัน ได้แนวทางกระบวนการชุมชน ได้แก่ 1.กระบวนการจัดการข้อมูล 2. กระบวนการร่วมกันคิดวางแผน 3. การทำกิจกรรมดำเนินงาน 4. มีการติดตามประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้ 1. กระบวนการจัดการข้อมูล - คัดเลือกเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มติดยา มาเรียนรู้ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การเป็นนักวิจัยน้อย 2.เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - เก็บข้อมูลชุมชน ได้แก่ รายรับ รายจ่าย หนี้สิน อาชีพ เพื่อดูสถานะเศรษฐกิจของชุมชน - ออกแบบเครื่องมือที่จะเก็บ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การบันทึกบัญชีครัวเรือน - เยาวชนออกไปเก็บข้อมูล ไปด้วยกันเอง กับไปพร้อมกับผู้ใหญ่ ผลที่ได้คือ ได้ข้อมูล เกิดความตระหนัก ความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ - วิเคราะห์ข้อมูลเด็กร่วมกับผู้ใหญ่ ผู้มีประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูล - คืนข้อมูลให้ชุมชนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ละคร เพลง นิทาน เป็นต้น 2. กระบวนการร่วมกันคิดวางแผน - การเพิ่มรายได้ เช่น การปลูกมะนาวขาย - การลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักกินเอง - การเพิ่มการออม เช่น การทำกองทุนธนาคาร - เพิ่มการใช้ประโยชน์คุณค่าทรัพยากร เช่น ธนาคารปู ปลูกต้นไม้ - การปรับใช้ชีวิต เช่น ศาสนา การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง - การเพิ่มการเอื้ออาทร เช่น การมีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 3. ทำกิจกรรมตามแผนงานที่ออกแบบไว้ 4. การติดตามประเมินผล เรียนรู้ยกระดับ - เป็นกลุ่มอาชีพ เด็ก เยาวชน มีอาชีพ - ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ยกระดับ - พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน “เน้นกระบวนการเป็นหลัก ไม่เน้นกิจกรรม” ยกตัวอย่างชุมชนศรีษะเกษ ในหมู่บ้านจะมีการแบ่งคุ้มต่างๆ แต่ละคุ้มจะถนัดในเรื่องนั้นๆ เช่น คุ้มการเลี้ยงวัว คุ้มปลูกผัก คุ้มผลไม้ คุ้มการทำปุ๋ยหมัก คุ้มเลี้ยงไก่ คุ้มอาหาร คุ้มเลี้ยงกบ จากนั้นแต่ละคุ้มจะมีศูนย์เรียนรู้เปิดการเรียนรู้กับบุคคลทั่วไป เด็กๆ เยาวชนก็จะอยู่ตามกลุ่มอาชีพต่างๆ และ ทุกๆ เช้าจะมีตลาดชุมชนจะนำของมาซื้อขาย จากนั้นจะปั่นจักรยานไปหมู่บ้านอื่น กลางคืนจะสรุปบทเรียน เข้าวัดคุยกัน ยกตัวอย่าง เทศบาลนครยะลา ทำเรื่องแก้ปัญหาความรุนแรง โดยจัดกิจกรรมกับเยาวชน ให้เยาวชนเลือกว่าอยากเล่นกีฬาอะไร ส่วนใหญ่จะเป็นฟุตบอล จากนั้นชวนเด็กๆ มาเรียนรู้กีฬาฟุตบอล ก่อนเล่นกีฬาให้เด็กรู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยให้เกิดการเรียนรู้ และจัดกีฬา สำคัญคือ “การเคลื่อนด้วยข้อมูลความรู้” เอาข้อมูลมาวิเคราะห์คืนข้อมูลให้ชุมชน สุดท้ายจะเกิดข้อมูล แผน แก้ปัญหาได้ มีการทำงานร่วมกันเกิดกลุ่มอาชีพสภาผู้นำเด็กเยาวชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ กระบวนการดังนี้ 1. เด็กและเยาวชนสำรวจขยะ กระบวนการเรียนรู้ออกแบบ วิธีการจัดการขยะ 2. เก็บข้อมูล ชนิดปริมาณ/แหล่งขยะ สาเหตุ ปัจจัยอะไรบ้าง 3. วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 4. คืนข้อมูลให้กับชุมชน 5. วางแผน การจัดการขยะ ลดการสร้างขยะ จัดเก็บคัดแยก ใช้ใหม่ ทำลาย รีไซเคิล , ตลาดมีข้อตกลงร่วมกัน โรงเรียน มัสยิด ทำข้อตกลง, การใช้ตะกร้า ถุงผ้า การไม่ขายขนมถุง ให้ครอบครัวคัดแยกธนาคารขยะ , กองทุนขยะ ปุ๋ยหมักแก๊ส เรื่องอาชีพ , ใช้ใหม่ ทำลาย 6. ทำตามแผนที่วางไว้ ขั้นดำเนินการ 7. การติดตามประเมินผล ยกระดับการเรียนรู้ ประเด็นแลกเปลี่ยน ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนว่าการร่วมกลุ่มคนมีความยาก สร้างความร่วมมือได้ยาก, สุมมติโครงการผ่าน ความสำเร็จโครงการถึงขั้นไหน กี่เปอร์เซ็นต์ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความสำเร็จ ยกตัวอย่างโดยดูจากพัฒนาการการทำโครงการ จากคะแนนเต็ม 10  การเริ่มจากศูนย์เข้ามาเรียนรู้ไปสู่ความสำเร็จ 2 ก็ถือว่าสำเร็จ แต่ถ้าพื้นฐานเริ่มต้นจาก 5 ควรทำสำเร็จระดับนวัตกรรมใหม่ๆ จากนั้นเวลา 10. 25 น. – 14.00 น. ชุมชนแบ่งกลุ่มกันวิเคราะห์ข้อมูล และบักทึกข้อเสนอพัฒนาโครงการผ่านเว็บไซต์ จากนั้นเวลา 14.00 น. อาจารย์ได้ทบทวนเกณฑ์การสนับสนุนโครงการอีกครั้ง ดังนี้ 1. ความเป็นชุมชน ต้องไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ควรเป็นคณะทำงานทั้งชุมชน มีแกนนำชุมชนจริงๆ ถ้ามีผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วยยิ่งดี หรือจะไม่มีก็ได้เป็นประธานชุมชนโดยธรรมชาติ ให้มีการทำงานชุมชนจริงๆ 2. ข้อมูลภาค ผนวก 1 ข้อมูลชุมชน และข้อ 3 ทุนของชุมชน (จากแบบข้อเสนอโครงการ) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน 3. มีแผนชุมชน (ภาคผนวก 2) ไม่ใช่แผนโครงการที่ขอ สสส. เป็นแผนของ อบต.แผนของท้องถิ่น 4. มีการวิเคราะห์ชุมชน และเหตุผลที่เลือก 5. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด เขียนง่ายๆ จาก 1) มีการจัดการข้อมูล 2) มีการทำแผน คืนข้อมูล มีฐานข้อมูล 3) มีกิจกรรมดำเนินงาน 4) มีการติดตามประเมินผลเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์โครงการ เช่น มีการอนุรักษ์ทรัพยากร ธนาคารปู มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดกระบวนการชุมชน สภาเด็กเยาวชน สภาผู้นำ 6. กิจกรรม การบันทึกวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผลลัพธ์ ผลผลิต ฯลฯ สสส.ไม่สนับสนุนงบประมาณดังนี้ 1. ไม่สนับสนุนงบซื้อของชิ้นใหญ่ๆ เช่น มอเตอร์ไซต์ โน้ตบุ๊ก ควรซื้อที่จำเป็นสำหรับโครงการ การซื้อของไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของโครงการ 2. ไม่สนับสนุนงบดูงาน ไกลๆ แต่ดูใกล้ๆ ควรพิจารณาความเหมาะสมเหตุผลอีกครั้ง 3. ไม่สนับสนุนงบการซื้อของแจก 4. ไม่สนับสนุนงบไปลงทุน แต่เพื่อการสาธิตกิจกรรมได้ 5. ไม่สนับสนุนงบก่อสร้างต่อเติมอาคาร 6. ไม่รับสนับสนุนร่วมโครงการจากบริษัท เหล้า บุหรี่@24 มิ.ย. 58 09:34ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือขออนุญาตโครงการจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 57 รุ่น 1 (ที่......."ไม่ต้อง".......ขออนุญาตจากต้นสังกัด)

@26 มิ.ย. 58 09.26

หนังสือขออนุญาตโครงการจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 57 รุ่น 1 (ที่ไม่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด)
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 – วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 2557 รุ่น 1 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หนังสือขออนุญาตโครงการจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 57 รุ่น 1 (ที่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด)

@26 มิ.ย. 58 09.10

หนังสือขออนุญาตโครงการจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 57 รุ่น 1 (ที่ต้องขออนุญาตจากต้นสังกัด) ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 – วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำรายงานปิดโครงการ ปี 2557 รุ่น 1
ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำหนดการวันที่ 28 พ.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปี 2558 (โซนจังหวัด พัทลุง ตรัง พังงา และภูเก็ต)

@26 พ.ค. 58 11.24

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดของโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปี 2558 โซนจังหวัด พัทลุง ตรัง พังงา และภูเก็ต
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเขียนโครงการให้ผู้สนใจเสนอโครงการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่  ที่มีความสมบูรณ์ตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. แนะนำหลักการและกรอบแนวคิดโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

09.30 – 10.00 น. แนะนำการใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 โดย สจรส.ม.อ. และทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง)

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น. ปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1  ชื่อโครงการ คณะทำงาน ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด  แผนการดำเนินงานโครงการ   โดย ทีมสนับสนุนวิชาการภาคใต้ (พี่เลี้ยง)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการใช้งานเว็บไซต์คนใต้สร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการครั้งที่ 1 (ต่อ)

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น. วิเคราะห์การวางแผนดำเนินงานของโครงการ
โดย ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

หัวข้อทั้งหมด


ข่าวจากงานกลาง


ข่าวทั้งหมด »