สัญญาจัดตั้งคณะบุคคล

by วินิจ ชุมนูรักษ์ @9 มิ.ย. 54 16.06 ( IP : 202...129 )

ผู้เข้ารับการพิจารณาโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  วันที่ 16-18 มิถุนายน 2554 เตรียมตัวทำสัญญาโครงการ เอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการจัดทำสัญญา 1. สำเนาหนังสือสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง1 ฉบับ และคณะบุคคลจะต้องประกอบด้วยทีมงานไม่ต่ำกว่า 5 คน และพยาน 2 คน 2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคณะบุคคลทุกท่าน  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ไฟล์ประกอบเอกสาร
  1. doc4df08d2ee32d6.pdf - ดาวน์โหลด
Comment #1
เอก
Posted @15 มิ.ย. 54 09.26 ip : 118...174

fu

แสดงความคิดเห็น

« 8054
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง