จัดหางานระนองพร้อมรับจดทะเบียนต่างด้าว เริ่ม 15 มิ.ย.-14 ก.ค.54

by โก้เบ็กซ์ @14 มิ.ย. 54 17.24 ( IP : 118...102 )
photo  , 640x480 pixel , 95,353 bytes.

จัดหางานจังหวัดระนอง พร้อมรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ เริ่ม 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
นายอรเทพ  อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง และให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอยู่ให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในส่วนของจังหวัดระนองพร้อมเปิดรับดำเนินการจดทะเบียนในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือวันสต็อปเซอร์วิสซ์ (on stop service) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานงานจัดหางานจังหวัดระนอง ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดสถานที่ไว้พร้อมแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ของจัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่ปกครอง และ สาธารณสุขจังหวัด ไปนั่งรับเรื่องจดทะเบียนในสถานที่เดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ จึงขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการหรือผู้รับมอบอำนาจรับแบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวหรือโควตา ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดด้วย ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ๆ 4 ขั้นตอนคือ แจ้งขอจำนวนคนต่างด้าว(โควตา) ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว  ขอนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ  และ ยื่นคำขออนุญาตทำงาน


จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองยังได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในอำเภอต่าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง/ผู้ประกอบการระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. คือ อำเภอกระบุรี ณ หอประชุมอำเภอกระบุรี ตำบลน้ำจืดน้อย วันที่ 20-23 มิถุนายน 2554 อำเภอสุขสำราญ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสุขำราญ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554  อำเภอกะเปอร์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกะเปอร์ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2554 และอำเภอละอุ่น ณ ศาลาประชาคมตำบลละอุ่นใต้ วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร.0-7786-2026 ถึง 8 ..////////

แสดงความคิดเห็น

« 7957
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง