จัดหางานระนองพร้อมรับจดทะเบียนต่างด้าว เริ่ม 15 มิ.ย.-14 ก.ค.54

by โก้เบ็กซ์ @14 มิ.ย. 54 17.24 ( IP : 118...102 )
photo  , 640x480 pixel , 95,353 bytes.

จัดหางานจังหวัดระนอง พร้อมรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ เริ่ม 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554
นายอรเทพ  อินทรสกุล จัดหางานจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง และให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอยู่ให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในส่วนของจังหวัดระนองพร้อมเปิดรับดำเนินการจดทะเบียนในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ หรือวันสต็อปเซอร์วิสซ์ (on stop service) เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  จนถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานงานจัดหางานจังหวัดระนอง ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดสถานที่ไว้พร้อมแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ของจัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่ปกครอง และ สาธารณสุขจังหวัด ไปนั่งรับเรื่องจดทะเบียนในสถานที่เดียวกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ จึงขอให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการหรือผู้รับมอบอำนาจรับแบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าวหรือโควตา ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนดด้วย ซึ่งมีขั้นตอนหลัก ๆ 4 ขั้นตอนคือ แจ้งขอจำนวนคนต่างด้าว(โควตา) ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติคนต่างด้าว  ขอนัดตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ  และ ยื่นคำขออนุญาตทำงาน


จัดหางานจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองยังได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในอำเภอต่าง ๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง/ผู้ประกอบการระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. คือ อำเภอกระบุรี ณ หอประชุมอำเภอกระบุรี ตำบลน้ำจืดน้อย วันที่ 20-23 มิถุนายน 2554 อำเภอสุขสำราญ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสุขำราญ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2554  อำเภอกะเปอร์ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกะเปอร์ วันที่ 28-30 มิถุนายน 2554 และอำเภอละอุ่น ณ ศาลาประชาคมตำบลละอุ่นใต้ วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง โทร.0-7786-2026 ถึง 8 ..////////

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง