บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง

โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่

by ritt @27 ส.ค. 54 17.17 ( IP : 119...2 )
รายละเอียดโครงการ
ข้อตกลงเลขที่ 54-00-0623
รหัสโครงการ 54-01594
ชื่อโครงการ บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพาสุขพอเพียง
ชุดโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิมนตรี
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณโครงการ 187,820.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทุกกลุ่มวัยหมู่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
 • ครูนงครูนง(Trainer)
 • rittritt(Owner)
 • yaowalakyaowalak(Trainer)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ

1.เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคีในคนทุกกลุ่มวัย(เด็ก เยาวชน วัยทำงาน ผู้สูงวัย ผู้พิการ ที่ทำงานได้ร่วมสร้างสุขทั้ง 4 มิติให้สมบูรณ์2.เพื่อสร้างการเรียนรู้การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3.เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนตลอดไป

กิจกรรมหลัก

1.ทำน้ำยาเอนกประสงค์2.เพาะเลี้ยงเห็ด3.กลองยาว

งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (187,820.00 บาท)

สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / กิจกรรมหลัก

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกกิจกรรมหลัก (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (187,820.00 บาท)

รายงานความก้าวหน้า
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2555 ส.1_54 – 01594.doc chonpadae ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2555 ส.2_54-01594.doc chonpadae ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2555 รายงานความก้าวหน้า.doc ritt ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2555 ส.3 ร่อนพิลูลย์.doc yaowalak ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 ส 2 ร่อนพิบูลย์.doc yaowalak ดาวน์โหลด
รายงานการเงิน
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2555 ง.2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
28 พ.ย. 2555 ง.1 งวดที่ 2.doc Peeraya Jindamanee ดาวน์โหลด
รายงานการติดตาม
วันที่ชื่อรายงานโดยดาวน์โหลด
14 ก.พ. 2555 54-00-0623(1)นครศรีธรรมราช.doc chonpadae ดาวน์โหลด
30 พ.ย. 2555 แบบประเมินคุณค่าร่อนพิบูลย์.doc yaowalak ดาวน์โหลด
วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด

รายงานกิจกรรมจากพื้นที่

Comment #1บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.04 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 104,379 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,620 bytes
Photo : , 500x375 pixel 104,379 bytes
Photo : , 500x375 pixel 117,754 bytes
Photo : , 500x375 pixel 90,820 bytes
Photo : , 500x375 pixel 109,953 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เยาวชน

Comment #2บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.08 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 102,706 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,549 bytes
Photo : , 500x375 pixel 100,411 bytes
Photo : , 500x375 pixel 80,858 bytes
Photo : , 500x375 pixel 79,536 bytes
Photo : , 500x375 pixel 99,488 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เยาวชน 2

Comment #3บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.10 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 94,785 bytes
Photo : , 500x375 pixel 101,595 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,901 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เยาวชน 2

Comment #4บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.15 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 99,733 bytes
Photo : , 500x375 pixel 97,055 bytes
Photo : , 500x375 pixel 92,159 bytes
Photo : , 500x375 pixel 101,872 bytes
Photo : , 500x375 pixel 108,058 bytes
Photo : , 500x375 pixel 106,984 bytes

เปิดโครงการ สสส และ สปสช ครั้งที 1

Comment #5บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.18 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 101,382 bytes
Photo : , 500x375 pixel 80,486 bytes
Photo : , 500x375 pixel 87,718 bytes

นำเด็ก/เยาวชน มาเรียนรู้เรื่อง วัฒนธรรมกลองยาว

Comment #6บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.22 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 108,792 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,391 bytes
Photo : , 500x375 pixel 107,913 bytes
Photo : , 500x375 pixel 81,155 bytes
Photo : , 500x375 pixel 113,855 bytes
Photo : , 500x375 pixel 98,699 bytes

เปิดกิจกรรม สสส ครั้งที่ 2 โดยมีพี่เลี้ยงโครงการทั้ง 2 ท่าน มาร่วมกิจกรรมด้วย

Comment #7บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 15.20 ip : 180...95
Photo : , 400x300 pixel 74,356 bytes
Photo : , 400x225 pixel 46,376 bytes
Photo : , 400x225 pixel 50,303 bytes

ร่วมกิจกรรม รักการอ่านกับ กศน. เพื่อขยายผลในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

Comment #8วัฒนธรรมกลองยาว ขยายสู่จังหวัด
Posted @22 พ.ย. 54 14.00 ip : 118...163
Photo : , 320x240 pixel 58,666 bytes
Photo : , 320x240 pixel 52,055 bytes
Photo : , 320x240 pixel 62,994 bytes
Photo : , 320x240 pixel 44,154 bytes

ขยายน้ำยาเอนกประสงค์สู่ชุมชน

Comment #9วัฒนธรรมกลองยาว ขยายสู่จังหวัด
Posted @22 พ.ย. 54 14.03 ip : 118...163
Photo : , 320x240 pixel 55,660 bytes
Photo : , 320x240 pixel 60,406 bytes
Photo : , 320x240 pixel 61,178 bytes
Photo : , 320x240 pixel 53,375 bytes

ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายในหลวง ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๑๘ พฤศจกายน ๒๕๕๔

Comment #10วัฒนธรรมกลองยาว ขยายสู่จังหวัด
Posted @22 พ.ย. 54 14.08 ip : 118...163
Photo : , 320x240 pixel 61,753 bytes
Photo : , 320x240 pixel 44,021 bytes
Photo : , 320x240 pixel 54,387 bytes
Photo : , 320x240 pixel 47,633 bytes
Photo : , 320x240 pixel 54,498 bytes

ร่วมพิธีอุปสมบท โดยมี ส.ส.อภิชาติ  ศักดิเศรษฐ์ เข้าร่วมด้วย ณ วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔

Comment #11บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @5 ธ.ค. 54 15.09 ip : 118...0
Photo : , 200x150 pixel 59,389 bytes
Photo : , 200x150 pixel 66,713 bytes
Photo : , 200x150 pixel 55,609 bytes
Photo : , 200x150 pixel 52,474 bytes
Photo : , 200x150 pixel 60,327 bytes
Photo : , 200x150 pixel 61,810 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์

Comment #12บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @5 ธ.ค. 54 15.27 ip : 118...0
Photo : , 200x150 pixel 63,812 bytes
Photo : , 200x150 pixel 67,476 bytes
Photo : , 200x150 pixel 68,384 bytes
Photo : , 200x150 pixel 66,208 bytes
Photo : , 200x150 pixel 66,012 bytes
Photo : , 200x150 pixel 64,693 bytes

กิจกรรมกลองยาว เพื่อสาธารณะ

Comment #13บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @5 ธ.ค. 54 15.40 ip : 118...0
Photo : , 200x150 pixel 50,101 bytes
Photo : , 200x150 pixel 53,732 bytes
Photo : , 200x150 pixel 64,200 bytes
Photo : , 200x150 pixel 59,266 bytes
Photo : , 200x150 pixel 55,277 bytes
Photo : , 200x150 pixel 55,798 bytes

กองทุนบุญ ของวัดเทพพนมเชือด 3 ธันวาคม 2554

Comment #14ร่วมประชาคม โครงการ SML หมู่ 12 ณ. 6 ธ.ค 54
Posted @27 ธ.ค. 54 15.11 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 52,671 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,084 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,068 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,134 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,990 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,993 bytes

ชุดที่ 1

Comment #15ร่วมเปิประชาคม โครงการ SML หมู่ 12 ณ 6 ธ.ค 54
Posted @27 ธ.ค. 54 15.14 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 49,503 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,898 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,465 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,791 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,117 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,367 bytes

ชุดที่ 2

Comment #16กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ
Posted @27 ธ.ค. 54 15.20 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 45,414 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,514 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,823 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,290 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,524 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,046 bytes

ชุดที่ 1

Comment #17ไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.24 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 51,916 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,583 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,726 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,852 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,464 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,142 bytes

กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ  หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์

Comment #18ไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.27 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 42,142 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,616 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,764 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,781 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,729 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,664 bytes

กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ  หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์

Comment #19ไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.33 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 47,785 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,949 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,805 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,485 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,377 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,999 bytes

กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ  หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์

Comment #20ขยาย น้ำยาเอนกประสงค์ กับเจ้าหน้าที่ อบต ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.36 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 38,300 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,586 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,032 bytes

ขยาย น้ำยาเอนกประสงค์  กับเจ้าหน้าที่ อบต ร่อนพิบูลย์

Comment #21 อบต ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมชมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
Posted @27 ธ.ค. 54 15.38 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 56,164 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,412 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,784 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,720 bytes

เจ้าหน้าที่ อบต ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมชมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

Comment #22กิจกรรม รับงบประมาณ
Posted @24 ม.ค. 55 14.25 ip : 110...177
Photo : , 640x480 pixel 52,582 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,375 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,141 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,037 bytes
Photo : , 640x480 pixel 24,554 bytes

ร่วมงาน รับงบประมาณ จากนายก วิฑูรย์  หม่อมปลัด นายาก อบต ร่อนพิบูลย์ เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

Comment #23งานฉลองรูปเหมือน พ่อท่านภู่
Posted @24 ม.ค. 55 14.30 ip : 110...177
Photo : , 640x360 pixel 47,966 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,691 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,179 bytes
Photo : , 640x360 pixel 42,460 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,286 bytes

งานฉลองรูปเหมือน พ่อท่านภู่ วัดเทพนมเชือด เมือ 16 มกราคม 2555

Comment #24เปิดการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดงวดงานที่ 2
Posted @14 ก.พ. 55 11.20 ip : 110...125
Photo : , 640x480 pixel 55,414 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,415 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,666 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,337 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,657 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,093 bytes

 

Comment #25เรียนรู้เรื่องการกวนเชื้อเห็ด
Posted @14 ก.พ. 55 11.27 ip : 110...125
Photo : , 640x480 pixel 55,694 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,442 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,458 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,213 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,805 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,738 bytes

การกวนเชื้อเห็ด เพื่อบรรจุใส่ถุงเป็นก้อนเชื้อที่จะนำไปนึ่ง

Comment #26นำก้อนเชื้อเพื่อนึ่ง
Posted @14 ก.พ. 55 11.34 ip : 110...125
Photo : , 640x480 pixel 53,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,755 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,130 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,220 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,327 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,732 bytes

นำก้อนเชื้อเพื่อนึ่ง ฆ่าเชื้อ ก่อนเขี่ยเชื้อ โปรดติดตามตอนต่อไป..............

Comment #27ขั้นตอนการเขี่ยเชื้อ
Posted @22 ก.พ. 55 11.41 ip : 110...168
Photo : , 640x480 pixel 56,724 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,834 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,382 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,824 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,599 bytes
Photo : , 640x480 pixel 70,715 bytes

การเขี่ยเชื้อ เพื่อนำแข้าห้องพักเชื้อ

Comment #28พาผู้สูงอายุและเยาวชนไปเที่ยว
Posted @22 ก.พ. 55 11.52 ip : 110...168
Photo : , 640x480 pixel 49,111 bytes
Photo : , 640x480 pixel 74,987 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,801 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,302 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,510 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,753 bytes

คณะกรรมการเสนอโครงการ สปสช ได้งบประมาณมา นำผู้สูงอายุ เยาวชน และ อสม ไปเที่ยว ณ วัดสวนโมกข์ เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #29ขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ
Posted @13 มี.ค. 55 20.27 ip : 118...90
Photo : , 640x480 pixel 42,065 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,612 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,123 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,210 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,071 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,460 bytes

ร่วมขบวนแห่ผ้าขี้นห่มพระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อ่ 7 มีนาคม 2555

Comment #30เยี่ยมชมกิจกรรม
Posted @23 มี.ค. 55 15.43 ip : 110...173
Photo : , 640x480 pixel 49,514 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,434 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,771 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,671 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,241 bytes

อาจารย์ที่ปรึกษา และชาวคณะ พร้อมด้วย อีก 4 พื้นที่ ของตำบลร่อนพิบูลย์ มาเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่ม

Comment #31ร่วมกิจกรรมบำบัดยาเสพติด
Posted @23 มี.ค. 55 16.02 ip : 110...173
Photo : , 640x480 pixel 41,361 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,495 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,311 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,379 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,329 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,754 bytes

นายอำเภอ ร่อนพิบูลย์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ หมู่ 12 พร้อมด้วยคณะอีก 3 ตำบล 

Comment #32กิจกรรม วีน อสม แห่งชาติ
Posted @23 มี.ค. 55 16.23 ip : 110...173
Photo : , 640x480 pixel 54,138 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,225 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,079 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,879 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,612 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,890 bytes

ร่วมงานวัน อสม ด้วยขบวนแห่อันงดงาม ของ ต.ร่อนพิบูลย์ กลุ่มสีน้ำเงิน ได้รับรางวัล ที่ 2 และกรรมการโครงการ ได้รับคัดเลือกเป็น อสม ดีเด่น ประจำปี 2555 ด้วย

Comment #33กิจกรรม ดอกเห็ดบาน
Posted @30 มี.ค. 55 13.10 ip : 110...162
Photo : , 640x480 pixel 93,419 bytes
Photo : , 640x480 pixel 88,429 bytes
Photo : , 640x480 pixel 86,166 bytes
Photo : , 640x480 pixel 81,237 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,593 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,620 bytes

เห็ดออกดอก แล้วจ้าาาาาา จะนำไปแปรรูป เป็นน้ำพริก ส่งไปให้ สสส ชิม น่ะจ๊ะ.......

Comment #34แปรรูปเห็ด
Posted @19 เม.ย. 55 10.47 ip : 110...98
Photo : , 640x480 pixel 61,904 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,758 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,913 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,057 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,227 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,555 bytes

แปรรูปเห็ด เป็นน้ำพริกแห้ง บรรจุใส่กระปุก ชื่อว่า  ---- นางฟ้ากลางดง----- หรอยจัง ลองถาม อ.จำนงค์ ดู น่ะจร๊ะะะะะ.........

Comment #35วัน กตัญญู รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ
Posted @19 เม.ย. 55 11.13 ip : 110...98
Photo : , 640x480 pixel 49,431 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,464 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,354 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,099 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,367 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,834 bytes

ร่วมกิจกรรม วันกตัญญู นำกลองยาวและนางฟ้อน มาร่วมกิจกรรม สวยป่ะ,.,.,.,.,.,.,.,.

Comment #36กองทุนแม่ของแผ่นดิน
Posted @5 พ.ค. 55 18.56 ip : 110...132
Photo : , 640x480 pixel 48,875 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,229 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,026 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,462 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,770 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,339 bytes

ร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีท่านผู้ตรวจการ ราชการ กระทรวงมหาดไทย พณฯ ท่าน มงคล  สุรสัจจะ ให้เกียรติมาเยี่ยม ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วย พันตำรวจโท ทวี  มงคล และนายกเทศมนตรี นายอัศวิน  จินตวร เข้าร่วมประชุม กิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป

Comment #37วันดอกลำดวนบาน 30 เมษายน 2555
Posted @5 พ.ค. 55 19.04 ip : 110...132
Photo : , 640x480 pixel 58,290 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,160 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,107 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,181 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,564 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,982 bytes

ร่วมกิจกรรม วันดอกลำดวนบาน หรือวันผู้สูงอายุ โดยนำกลองยาวมาร่วมขบวนด้วย

Comment #38ปิดกิจกรรมงวดงานที่ 2
Posted @17 พ.ค. 55 12.35 ip : 110...185
Photo : , 640x480 pixel 48,683 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,589 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,761 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,470 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,784 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,311 bytes

ปิดกิจกรรมงวดงานที่ 2 โดยให้เยาวชนและทุกกลุ่มวัย เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนกิจกรรมที่ทำผ่านมาแล้ว และร่วมกันออม วันละ 1 บาท เพื่อเป็นการต่อยอดจากบัญชีครัวเรือน

Comment #39โรงเห็ดหูหนู
Posted @17 พ.ค. 55 12.46 ip : 110...185
Photo : , 640x480 pixel 44,032 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,509 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,700 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,190 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,975 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,615 bytes

เห็ดหูหนูกำลังจะออกดอก แล้วจ้า แต่เห็ดแครงออกแล้วน่ะ จ๊ะ....

Comment #40วันงดสูบบูหรี่โลก
Posted @4 มิ.ย. 55 10.03 ip : 110...175
Photo : , 640x480 pixel 56,347 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,665 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,283 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,180 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,403 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,558 bytes

ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค. 2555 ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเปิดงาน ผอ.โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  นายพีระ  คงทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านเป็นเจ้าภาพ ได้เชิญหนังน้องเดียว และครูเชาว์เขาทะลุมาทอล์กโชว์ในงาน  ร่วมด้วยนักร้องสาวน้องอ๊อฟอาร์สยาม

Comment #41กองทุนบทบาทสตรี
Posted @17 มิ.ย. 55 12.20 ip : 110...159
Photo : , 640x480 pixel 53,792 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,221 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,328 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,043 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,564 bytes

เข้าร่วมประชุมกองทุนบทบาทสตรีในหมู่บ้าน กรรมการในโครงการ ได้คัดเลือกเป็นประธานกองทุนบทบาทสตรี

Comment #42ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน
Posted @17 ก.ค. 55 10.24 ip : 110...195
Photo : , 640x480 pixel 53,501 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,905 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,758 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,197 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,349 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,862 bytes

ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน กศน. มาร่วมกิจกรรมทำน้ำลูกจันทน์ เลี้ยงผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมประชุม

Comment #43กิจกรรมประชุมประจำเดือน
Posted @14 ส.ค. 55 10.17 ip : 110...166
Photo : , 640x480 pixel 65,829 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,690 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,947 bytes
Photo : , 640x480 pixel 64,498 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,458 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,595 bytes

ประชุมประจำเดือนของกลุ่ม  ทำน้ำใบบัวบกเลี้ยงสมาชิกในกลุ่ม

รายงานกิจกรรมจากพี่เลี้ยง

Comment #1รู้จักแกนนำและพื้นที่โครงการ
Posted @4 ต.ค. 54 11.33 ip : 182...116
Photo : , 600x450 pixel 147,541 bytes
Photo : , 600x450 pixel 158,914 bytes
Photo : , 600x450 pixel 139,559 bytes
Photo : , 600x450 pixel 145,201 bytes

2 ก.ย.54 ผมเอง พร้อมด้วย ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบลร่อนพิบูลย์ ไปเยี่ยมแกนนำโครงการชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ เพื่อร่วมกันวางแผน ออกแบบกิจกรรมวันเปิดตัวโครงการในวันที่ 12 ก.ย.ที่จะถึง

Comment #2เปิดตัวโครงการ
Posted @4 ต.ค. 54 12.43 ip : 182...116
Photo : , 600x450 pixel 154,737 bytes
Photo : , 600x450 pixel 161,672 bytes
Photo : , 600x450 pixel 163,923 bytes
Photo : , 600x450 pixel 126,820 bytes
Photo : , 600x450 pixel 128,671 bytes
Photo : , 600x450 pixel 98,387 bytes

แกนนำโครงการ เชิญ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้่าหมาย แกนนำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมรับรู้และให้ความร่วมมือ

Comment #3ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์สนับสนุนกลองยาวและน้ำยาเอนกประสงค์ในวันงานรั
Posted @4 ต.ค. 54 12.55 ip : 182...116
Photo : , 600x450 pixel 138,754 bytes
Photo : , 600x450 pixel 128,405 bytes
Photo : , 600x450 pixel 132,745 bytes
Photo : , 600x450 pixel 148,831 bytes
Photo : , 600x450 pixel 127,873 bytes

ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ สนับสนุนคณะกลองยาวเยาวชนในพิธีเปิดงานคนร่อนพิบูลย์รักการอ่าน และสนับสนุนนำ้้ำยาเอนกประสงค์จำนวน  20  ขวด เพื่อเป็นรางวัลในการตอบปัญหาของนักเรียนในซุ้มกิจกรรมของ ปปช.ภาคประชาชน ในวันที่ 15 กันยายน 54 ซึ่ง กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์

Comment #1รู้จักแกนนำและพื้นที่โครงการ
Posted @4 ต.ค. 54 11.33 ip : 182...116
Photo : , 600x450 pixel 147,541 bytes
Photo : , 600x450 pixel 158,914 bytes
Photo : , 600x450 pixel 139,559 bytes
Photo : , 600x450 pixel 145,201 bytes

2 ก.ย.54 ผมเอง พร้อมด้วย ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบลร่อนพิบูลย์ ไปเยี่ยมแกนนำโครงการชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ เพื่อร่วมกันวางแผน ออกแบบกิจกรรมวันเปิดตัวโครงการในวันที่ 12 ก.ย.ที่จะถึง

Comment #2เปิดตัวโครงการ
Posted @4 ต.ค. 54 12.43 ip : 182...116
Photo : , 600x450 pixel 154,737 bytes
Photo : , 600x450 pixel 161,672 bytes
Photo : , 600x450 pixel 163,923 bytes
Photo : , 600x450 pixel 126,820 bytes
Photo : , 600x450 pixel 128,671 bytes
Photo : , 600x450 pixel 98,387 bytes

แกนนำโครงการ เชิญ กลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้่าหมาย แกนนำชุมชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ มาร่วมรับรู้และให้ความร่วมมือ

Comment #3ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์สนับสนุนกลองยาวและน้ำยาเอนกประสงค์ในวันงานรั
Posted @4 ต.ค. 54 12.55 ip : 182...116
Photo : , 600x450 pixel 138,754 bytes
Photo : , 600x450 pixel 128,405 bytes
Photo : , 600x450 pixel 132,745 bytes
Photo : , 600x450 pixel 148,831 bytes
Photo : , 600x450 pixel 127,873 bytes

ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ สนับสนุนคณะกลองยาวเยาวชนในพิธีเปิดงานคนร่อนพิบูลย์รักการอ่าน และสนับสนุนนำ้้ำยาเอนกประสงค์จำนวน  20  ขวด เพื่อเป็นรางวัลในการตอบปัญหาของนักเรียนในซุ้มกิจกรรมของ ปปช.ภาคประชาชน ในวันที่ 15 กันยายน 54 ซึ่ง กศน.อำเภอร่อนพิบูลย์จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมอำเภอร่อนพิบูลย์

Comment #4บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.04 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 104,379 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,620 bytes
Photo : , 500x375 pixel 104,379 bytes
Photo : , 500x375 pixel 117,754 bytes
Photo : , 500x375 pixel 90,820 bytes
Photo : , 500x375 pixel 109,953 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เยาวชน

Comment #5บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.08 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 102,706 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,549 bytes
Photo : , 500x375 pixel 100,411 bytes
Photo : , 500x375 pixel 80,858 bytes
Photo : , 500x375 pixel 79,536 bytes
Photo : , 500x375 pixel 99,488 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เยาวชน 2

Comment #6บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.10 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 94,785 bytes
Photo : , 500x375 pixel 101,595 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,901 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก่เยาวชน 2

Comment #7บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.15 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 99,733 bytes
Photo : , 500x375 pixel 97,055 bytes
Photo : , 500x375 pixel 92,159 bytes
Photo : , 500x375 pixel 101,872 bytes
Photo : , 500x375 pixel 108,058 bytes
Photo : , 500x375 pixel 106,984 bytes

เปิดโครงการ สสส และ สปสช ครั้งที 1

Comment #8บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.18 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 101,382 bytes
Photo : , 500x375 pixel 80,486 bytes
Photo : , 500x375 pixel 87,718 bytes

นำเด็ก/เยาวชน มาเรียนรู้เรื่อง วัฒนธรรมกลองยาว

Comment #9บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 14.22 ip : 180...95
Photo : , 500x375 pixel 108,792 bytes
Photo : , 500x375 pixel 102,391 bytes
Photo : , 500x375 pixel 107,913 bytes
Photo : , 500x375 pixel 81,155 bytes
Photo : , 500x375 pixel 113,855 bytes
Photo : , 500x375 pixel 98,699 bytes

เปิดกิจกรรม สสส ครั้งที่ 2 โดยมีพี่เลี้ยงโครงการทั้ง 2 ท่าน มาร่วมกิจกรรมด้วย

Comment #10บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @28 ต.ค. 54 15.20 ip : 180...95
Photo : , 400x300 pixel 74,356 bytes
Photo : , 400x225 pixel 46,376 bytes
Photo : , 400x225 pixel 50,303 bytes

ร่วมกิจกรรม รักการอ่านกับ กศน. เพื่อขยายผลในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

Comment #11นิทรรศการรักการอ่าน
Posted @6 พ.ย. 54 15.09 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 35,014 bytes

นายอัศวิน  จินทวร นายกเทศบาล ต.ร่อนพิบูลย์ ให้ความสนใจน้ำยาเอนกประสงค์ นิทรรศการรักการอ่าน กศน.

Comment #12นิทรรศการรักการอ่าน
Posted @6 พ.ย. 54 15.11 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 37,697 bytes

2

Comment #13เทศกาลชักพระ
Posted @6 พ.ย. 54 15.16 ip : 182...201
Photo : , 320x180 pixel 34,378 bytes

นำน้ำยาเอนกประสงค์กับเห็ดหูหนูร่วมเทศกาลชักพระ

Comment #14เทศกาลชักพระ
Posted @6 พ.ย. 54 15.17 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 36,388 bytes

2

Comment #15เทศกาลชักพระ
Posted @6 พ.ย. 54 15.18 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 45,606 bytes

3

Comment #16เทศกาลชักพระ
Posted @6 พ.ย. 54 15.19 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 43,837 bytes

4

Comment #17งานสาร์ทเดือนสิบ
Posted @6 พ.ย. 54 15.23 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 36,569 bytes

จัดเหมรับเพื่อแห่ไปยังวัดพิศาลนฤมิต โดยการนำของขบวนกลองยาว

Comment #18งานสาร์ทเดือนสิบ
Posted @6 พ.ย. 54 15.25 ip : 182...201
Photo : , 320x180 pixel 37,482 bytes

ประชาชนมุงดูคณะกลองยาวเยาวชน

Comment #19งานสาร์ทเดือนสิบ
Posted @6 พ.ย. 54 15.26 ip : 182...201
Photo : , 320x180 pixel 37,840 bytes

กลุ่มกลองยาว แห่ หรับ

Comment #20งานสาร์ทเดือนสิบ
Posted @6 พ.ย. 54 15.27 ip : 182...201
Photo : , 302x226 pixel 44,413 bytes

ทำพิธีชิงเปรต เพื่อให้เยาวชนได้สืบสานประเพณีของปู่ ย่า ตา ยาย

Comment #21งานสาร์ทเดือนสิบ
Posted @6 พ.ย. 54 15.28 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 48,242 bytes

ชิงเปรต

Comment #22งานสาร์ทเดือนสิบ
Posted @6 พ.ย. 54 15.29 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 49,736 bytes

คณะทำงาน กำลีงแย่งเปรตกิน เขาว่าจะได้บุญมาก

Comment #23งานสาร์ทเดือนสิบ
Posted @6 พ.ย. 54 15.30 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 48,051 bytes

ชิงเปรต

Comment #24งานกฐิน วัดร่อนนา
Posted @6 พ.ย. 54 15.55 ip : 182...201
Photo : , 480x640 pixel 113,802 bytes

ร่วมขบวนแห่กฐินสามัคคี วัดร่อนนา (วัดพระแม่เศรษฐี)

Comment #25งานกฐิน วัดร่อนนา
Posted @6 พ.ย. 54 15.57 ip : 182...201
Photo : , 480x640 pixel 111,021 bytes

คณะกรรมการโครงการ ร่วมรำถวาย

Comment #26งานกฐิน วัดร่อนนา
Posted @6 พ.ย. 54 15.59 ip : 182...201
Photo : , 480x640 pixel 138,328 bytes

คณะเคลื่อนรอบอุโบสถ เพื่อแห่พุ่มกฐิน

Comment #27งานกฐิน วัดร่อนนา
Posted @6 พ.ย. 54 15.59 ip : 182...201
Photo : , 480x640 pixel 140,699 bytes

4

Comment #28งานกฐินวัดหนองแค
Posted @6 พ.ย. 54 16.01 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 35,762 bytes

คณะกรรมการร่วมตีกลองยาว เพื่อยกกฐินขึ้นไปยังวัดหนองแค

Comment #29งานกฐินวัดหนองแค
Posted @6 พ.ย. 54 16.02 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 38,250 bytes

2

Comment #30งานกฐินวัดหนองแค
Posted @6 พ.ย. 54 16.03 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 31,793 bytes

จัดขบวนเพื่อแห่พุ่มกฐินเข้าวัด

Comment #31งานกฐินวัดหนองแค
Posted @6 พ.ย. 54 16.04 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 35,633 bytes

ขบวนเคลื่อนเข้าสู่บริเวณวัดหนองแค

Comment #32งานกฐินวัดหนองแค
Posted @6 พ.ย. 54 16.05 ip : 182...201
Photo : , 320x240 pixel 43,285 bytes

ขบวนแห่รอบอุโบสถ วัดหนองแค

Comment #33วัฒนธรรมกลองยาว ขยายสู่จังหวัด
Posted @22 พ.ย. 54 14.00 ip : 118...163
Photo : , 320x240 pixel 58,666 bytes
Photo : , 320x240 pixel 52,055 bytes
Photo : , 320x240 pixel 62,994 bytes
Photo : , 320x240 pixel 44,154 bytes

ขยายน้ำยาเอนกประสงค์สู่ชุมชน

Comment #34วัฒนธรรมกลองยาว ขยายสู่จังหวัด
Posted @22 พ.ย. 54 14.03 ip : 118...163
Photo : , 320x240 pixel 55,660 bytes
Photo : , 320x240 pixel 60,406 bytes
Photo : , 320x240 pixel 61,178 bytes
Photo : , 320x240 pixel 53,375 bytes

ร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ถวายในหลวง ณ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๑๘ พฤศจกายน ๒๕๕๔

Comment #35วัฒนธรรมกลองยาว ขยายสู่จังหวัด
Posted @22 พ.ย. 54 14.08 ip : 118...163
Photo : , 320x240 pixel 61,753 bytes
Photo : , 320x240 pixel 44,021 bytes
Photo : , 320x240 pixel 54,387 bytes
Photo : , 320x240 pixel 47,633 bytes
Photo : , 320x240 pixel 54,498 bytes

ร่วมพิธีอุปสมบท โดยมี ส.ส.อภิชาติ  ศักดิเศรษฐ์ เข้าร่วมด้วย ณ วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔

Comment #36บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @5 ธ.ค. 54 15.09 ip : 118...0
Photo : , 200x150 pixel 59,389 bytes
Photo : , 200x150 pixel 66,713 bytes
Photo : , 200x150 pixel 55,609 bytes
Photo : , 200x150 pixel 52,474 bytes
Photo : , 200x150 pixel 60,327 bytes
Photo : , 200x150 pixel 61,810 bytes

กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์

Comment #37บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @5 ธ.ค. 54 15.27 ip : 118...0
Photo : , 200x150 pixel 63,812 bytes
Photo : , 200x150 pixel 67,476 bytes
Photo : , 200x150 pixel 68,384 bytes
Photo : , 200x150 pixel 66,208 bytes
Photo : , 200x150 pixel 66,012 bytes
Photo : , 200x150 pixel 64,693 bytes

กิจกรรมกลองยาว เพื่อสาธารณะ

Comment #38บ้านตลาดร่อนพิบูลย์น่าอยู่ เรียนรู้วัฒนธรรม น้อมนำภูมิปัญญา นำพา
Posted @5 ธ.ค. 54 15.40 ip : 118...0
Photo : , 200x150 pixel 50,101 bytes
Photo : , 200x150 pixel 53,732 bytes
Photo : , 200x150 pixel 64,200 bytes
Photo : , 200x150 pixel 59,266 bytes
Photo : , 200x150 pixel 55,277 bytes
Photo : , 200x150 pixel 55,798 bytes

กองทุนบุญ ของวัดเทพพนมเชือด 3 ธันวาคม 2554

Comment #39ร่วมประชาคม โครงการ SML หมู่ 12 ณ. 6 ธ.ค 54
Posted @27 ธ.ค. 54 15.11 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 52,671 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,084 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,068 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,134 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,990 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,993 bytes

ชุดที่ 1

Comment #40ร่วมเปิประชาคม โครงการ SML หมู่ 12 ณ 6 ธ.ค 54
Posted @27 ธ.ค. 54 15.14 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 49,503 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,898 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,465 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,791 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,117 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,367 bytes

ชุดที่ 2

Comment #41กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ
Posted @27 ธ.ค. 54 15.20 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 45,414 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,514 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,823 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,290 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,524 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,046 bytes

ชุดที่ 1

Comment #42ไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.24 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 51,916 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,583 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,726 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,852 bytes
Photo : , 640x480 pixel 35,464 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,142 bytes

กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ  หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์

Comment #43ไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.27 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 42,142 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,616 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,764 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,781 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,729 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,664 bytes

กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ  หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์

Comment #44ไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.33 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 47,785 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,949 bytes
Photo : , 640x480 pixel 38,805 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,485 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,377 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,999 bytes

กรรมการ คณะทำงาน ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร น้ำยาเอนกประสงค์ ให้กับ  หมู่ 3 ต.ร่อนพิบูลย์

Comment #45ขยาย น้ำยาเอนกประสงค์ กับเจ้าหน้าที่ อบต ร่อนพิบูลย์
Posted @27 ธ.ค. 54 15.36 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 38,300 bytes
Photo : , 640x480 pixel 37,586 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,032 bytes

ขยาย น้ำยาเอนกประสงค์  กับเจ้าหน้าที่ อบต ร่อนพิบูลย์

Comment #46 อบต ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมชมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
Posted @27 ธ.ค. 54 15.38 ip : 110...145
Photo : , 640x480 pixel 56,164 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,412 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,784 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,720 bytes

เจ้าหน้าที่ อบต ร่อนพิบูลย์ เยี่ยมชมกลุ่ม เพื่อสนับสนุนงบประมาณ

Comment #47ดีใจที่ได้เป็นที่ปรึกษากลุ่มนี้
Posted @19 ม.ค. 55 04.04 ip : 223...154

ศิษย์ดีใคร ๆ ก็อยากบอกว่าเป็นครู อาจารย์เขา เช่น พื้นที่ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์นี้และทุกพื้นที่ในเขตร่อน ฯ ที่อาจารย์จำนงดีใจที่ สสส วางใจให้เป็นที่ปรึกษา พูดอย่างนี้ใครเขาจะหมั่นไส้หรือเปล่าไม่รู้ นัดเขตพื้นที่รับทุนในเขต อ.ร่อนฯ วางแผนจัดกิจกรรมงวดงานต่อไป ว่าพื้นที่ไหนกะจะทำอะไรกันสักวันดีไหม เจ้าคนเก่งปู - หวี ส่งข่าวไปยังพื้นที่อื่นด้วย

Comment #48กิจกรรม รับงบประมาณ
Posted @24 ม.ค. 55 14.25 ip : 110...177
Photo : , 640x480 pixel 52,582 bytes
Photo : , 640x480 pixel 36,375 bytes
Photo : , 640x480 pixel 41,141 bytes
Photo : , 640x480 pixel 33,037 bytes
Photo : , 640x480 pixel 24,554 bytes

ร่วมงาน รับงบประมาณ จากนายก วิฑูรย์  หม่อมปลัด นายาก อบต ร่อนพิบูลย์ เมื่อ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

Comment #49งานฉลองรูปเหมือน พ่อท่านภู่
Posted @24 ม.ค. 55 14.30 ip : 110...177
Photo : , 640x360 pixel 47,966 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,691 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,179 bytes
Photo : , 640x360 pixel 42,460 bytes
Photo : , 640x480 pixel 67,286 bytes

งานฉลองรูปเหมือน พ่อท่านภู่ วัดเทพนมเชือด เมือ 16 มกราคม 2555

Comment #50เปิดการเรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดงวดงานที่ 2
Posted @14 ก.พ. 55 11.20 ip : 110...125
Photo : , 640x480 pixel 55,414 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,415 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,666 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,337 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,657 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,093 bytes

 

Comment #51เรียนรู้เรื่องการกวนเชื้อเห็ด
Posted @14 ก.พ. 55 11.27 ip : 110...125
Photo : , 640x480 pixel 55,694 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,442 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,458 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,213 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,805 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,738 bytes

การกวนเชื้อเห็ด เพื่อบรรจุใส่ถุงเป็นก้อนเชื้อที่จะนำไปนึ่ง

Comment #52นำก้อนเชื้อเพื่อนึ่ง
Posted @14 ก.พ. 55 11.34 ip : 110...125
Photo : , 640x480 pixel 53,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,755 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,130 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,220 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,327 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,732 bytes

นำก้อนเชื้อเพื่อนึ่ง ฆ่าเชื้อ ก่อนเขี่ยเชื้อ โปรดติดตามตอนต่อไป..............

Comment #53ขอขอบคุณ พี่เลี้ยง
Posted @14 ก.พ. 55 11.53 ip : 110...125

ขอขอบคุณ พี่เลี้ยง อาจารย์จำนง  หนูนิล เป็นอย่างสูงที่ให้คำแนะนำด้วยดีมาตลอด ลูกศิษย์ก็ดีใจ และภูมิใจ ที่ได้อาจารย์มาเป็นที่ปรึกษาของโครงการ ค่ะ.........

ปู-----ห--+-ี+--ว  ??????????

Comment #54ขั้นตอนการเขี่ยเชื้อ
Posted @22 ก.พ. 55 11.41 ip : 110...168
Photo : , 640x480 pixel 56,724 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,834 bytes
Photo : , 640x480 pixel 43,382 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,824 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,599 bytes
Photo : , 640x480 pixel 70,715 bytes

การเขี่ยเชื้อ เพื่อนำแข้าห้องพักเชื้อ

Comment #55พาผู้สูงอายุและเยาวชนไปเที่ยว
Posted @22 ก.พ. 55 11.52 ip : 110...168
Photo : , 640x480 pixel 49,111 bytes
Photo : , 640x480 pixel 74,987 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,801 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,302 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,510 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,753 bytes

คณะกรรมการเสนอโครงการ สปสช ได้งบประมาณมา นำผู้สูงอายุ เยาวชน และ อสม ไปเที่ยว ณ วัดสวนโมกข์ เมื่อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555

Comment #56ขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ
Posted @13 มี.ค. 55 20.27 ip : 118...90
Photo : , 640x480 pixel 42,065 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,612 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,123 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,210 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,071 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,460 bytes

ร่วมขบวนแห่ผ้าขี้นห่มพระบรมธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อ่ 7 มีนาคม 2555

Comment #57เยี่ยมชมกิจกรรม
Posted @23 มี.ค. 55 15.43 ip : 110...173
Photo : , 640x480 pixel 49,514 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,434 bytes
Photo : , 640x480 pixel 46,771 bytes
Photo : , 640x480 pixel 50,671 bytes
Photo : , 640x480 pixel 59,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,241 bytes

อาจารย์ที่ปรึกษา และชาวคณะ พร้อมด้วย อีก 4 พื้นที่ ของตำบลร่อนพิบูลย์ มาเยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่ม

Comment #58ร่วมกิจกรรมบำบัดยาเสพติด
Posted @23 มี.ค. 55 16.02 ip : 110...173
Photo : , 640x480 pixel 41,361 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,495 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,311 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,379 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,329 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,754 bytes

นายอำเภอ ร่อนพิบูลย์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมบำบัดและฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่ หมู่ 12 พร้อมด้วยคณะอีก 3 ตำบล 

Comment #59กิจกรรม วีน อสม แห่งชาติ
Posted @23 มี.ค. 55 16.23 ip : 110...173
Photo : , 640x480 pixel 54,138 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,225 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,079 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,879 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,612 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,890 bytes

ร่วมงานวัน อสม ด้วยขบวนแห่อันงดงาม ของ ต.ร่อนพิบูลย์ กลุ่มสีน้ำเงิน ได้รับรางวัล ที่ 2 และกรรมการโครงการ ได้รับคัดเลือกเป็น อสม ดีเด่น ประจำปี 2555 ด้วย

Comment #60กิจกรรม ดอกเห็ดบาน
Posted @30 มี.ค. 55 13.10 ip : 110...162
Photo : , 640x480 pixel 93,419 bytes
Photo : , 640x480 pixel 88,429 bytes
Photo : , 640x480 pixel 86,166 bytes
Photo : , 640x480 pixel 81,237 bytes
Photo : , 640x480 pixel 71,593 bytes
Photo : , 640x480 pixel 73,620 bytes

เห็ดออกดอก แล้วจ้าาาาาา จะนำไปแปรรูป เป็นน้ำพริก ส่งไปให้ สสส ชิม น่ะจ๊ะ.......

Comment #61แปรรูปเห็ด
Posted @19 เม.ย. 55 10.47 ip : 110...98
Photo : , 640x480 pixel 61,904 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,758 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,913 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,057 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,227 bytes
Photo : , 640x480 pixel 55,555 bytes

แปรรูปเห็ด เป็นน้ำพริกแห้ง บรรจุใส่กระปุก ชื่อว่า  ---- นางฟ้ากลางดง----- หรอยจัง ลองถาม อ.จำนงค์ ดู น่ะจร๊ะะะะะ.........

Comment #62วัน กตัญญู รดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ
Posted @19 เม.ย. 55 11.13 ip : 110...98
Photo : , 640x480 pixel 49,431 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,464 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,354 bytes
Photo : , 640x480 pixel 39,099 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,367 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,834 bytes

ร่วมกิจกรรม วันกตัญญู นำกลองยาวและนางฟ้อน มาร่วมกิจกรรม สวยป่ะ,.,.,.,.,.,.,.,.

Comment #63กองทุนแม่ของแผ่นดิน
Posted @5 พ.ค. 55 18.56 ip : 110...132
Photo : , 640x480 pixel 48,875 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,229 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,026 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,462 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,770 bytes
Photo : , 640x480 pixel 47,339 bytes

ร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีท่านผู้ตรวจการ ราชการ กระทรวงมหาดไทย พณฯ ท่าน มงคล  สุรสัจจะ ให้เกียรติมาเยี่ยม ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วย พันตำรวจโท ทวี  มงคล และนายกเทศมนตรี นายอัศวิน  จินตวร เข้าร่วมประชุม กิจกรรมที่จะดำเนินต่อไป

Comment #64วันดอกลำดวนบาน 30 เมษายน 2555
Posted @5 พ.ค. 55 19.04 ip : 110...132
Photo : , 640x480 pixel 58,290 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,160 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,107 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,181 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,564 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,982 bytes

ร่วมกิจกรรม วันดอกลำดวนบาน หรือวันผู้สูงอายุ โดยนำกลองยาวมาร่วมขบวนด้วย

Comment #65ปิดกิจกรรมงวดงานที่ 2
Posted @17 พ.ค. 55 12.35 ip : 110...185
Photo : , 640x480 pixel 48,683 bytes
Photo : , 640x480 pixel 49,589 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,761 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,470 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,784 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,311 bytes

ปิดกิจกรรมงวดงานที่ 2 โดยให้เยาวชนและทุกกลุ่มวัย เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนกิจกรรมที่ทำผ่านมาแล้ว และร่วมกันออม วันละ 1 บาท เพื่อเป็นการต่อยอดจากบัญชีครัวเรือน

Comment #66โรงเห็ดหูหนู
Posted @17 พ.ค. 55 12.46 ip : 110...185
Photo : , 640x480 pixel 44,032 bytes
Photo : , 640x480 pixel 52,509 bytes
Photo : , 640x480 pixel 63,700 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,190 bytes
Photo : , 640x480 pixel 45,975 bytes
Photo : , 640x480 pixel 51,615 bytes

เห็ดหูหนูกำลังจะออกดอก แล้วจ้า แต่เห็ดแครงออกแล้วน่ะ จ๊ะ....

Comment #67วันงดสูบบูหรี่โลก
Posted @4 มิ.ย. 55 10.03 ip : 110...175
Photo : , 640x480 pixel 56,347 bytes
Photo : , 640x480 pixel 42,665 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,283 bytes
Photo : , 640x480 pixel 34,180 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,403 bytes
Photo : , 640x480 pixel 44,558 bytes

ร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พ.ค. 2555 ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเปิดงาน ผอ.โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์  นายพีระ  คงทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่านเป็นเจ้าภาพ ได้เชิญหนังน้องเดียว และครูเชาว์เขาทะลุมาทอล์กโชว์ในงาน  ร่วมด้วยนักร้องสาวน้องอ๊อฟอาร์สยาม

Comment #68กองทุนบทบาทสตรี
Posted @17 มิ.ย. 55 12.20 ip : 110...159
Photo : , 640x480 pixel 53,792 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,217 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,221 bytes
Photo : , 640x480 pixel 62,328 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,043 bytes
Photo : , 640x480 pixel 61,564 bytes

เข้าร่วมประชุมกองทุนบทบาทสตรีในหมู่บ้าน กรรมการในโครงการ ได้คัดเลือกเป็นประธานกองทุนบทบาทสตรี

Comment #69ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน
Posted @17 ก.ค. 55 10.24 ip : 110...195
Photo : , 640x480 pixel 53,501 bytes
Photo : , 640x480 pixel 60,905 bytes
Photo : , 640x480 pixel 40,758 bytes
Photo : , 640x480 pixel 57,197 bytes
Photo : , 640x480 pixel 53,349 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,862 bytes

ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน กศน. มาร่วมกิจกรรมทำน้ำลูกจันทน์ เลี้ยงผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมประชุม

Comment #70กิจกรรมประชุมประจำเดือน
Posted @14 ส.ค. 55 10.17 ip : 110...166
Photo : , 640x480 pixel 65,829 bytes
Photo : , 640x480 pixel 54,690 bytes
Photo : , 640x480 pixel 56,947 bytes
Photo : , 640x480 pixel 64,498 bytes
Photo : , 640x480 pixel 58,458 bytes
Photo : , 640x480 pixel 48,595 bytes

ประชุมประจำเดือนของกลุ่ม  ทำน้ำใบบัวบกเลี้ยงสมาชิกในกลุ่ม

แสดงความคิดเห็นสำหรับบุคคลทั่วไป (สำหรับพี่เลี้ยงโครงการ กรุณาส่งรายงานพี่เลี้ยง)

« 8044
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง