ปัจจัยเสี่ยงเหล้า/บุหรี่/ยาเสพติด

โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยกิจกรรมบันทึกวันที่เริ่มติดตาม
1 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง เขต 11 7 7 12 ม.ค. 2561
2 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนราธิวาส 2 2 12 ม.ค. 2561
3 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดปัตตานี 12 ม.ค. 2561
4 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดยะลา 12 ม.ค. 2561
5 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสงขลา 1 1 12 ม.ค. 2561
6 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสตูล 12 ม.ค. 2561
7 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคกลาง 14 14 5 ธ.ค. 2560
8 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 11 5 ธ.ค. 2560
9 รายงานกิจกรรม สำหรับพี่เลี้ยงโครงการปัจจัยเสี่ยง ภาคเหนือ 9 9 5 ธ.ค. 2560

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท