เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข


ระบบติดตามโครงการ

ระบบติดตามโครงการ ศอ.บต.


ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสร้างสุขภาคใต้ '64

@6 มี.ค. 64 16.48

เนื่องด้วยสถานะการระบาดของโควิคระลอกใหม่  การจัดงานจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนและ เลื่อน วันเวลาจัดงาน ข่าวอัพเดทกำหนดการจัดงานใหม่ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ
งานสร้างสุขภาคใต้ '64 #12  (ภาคใต้แห่งความสุข ในวิถี new normal)  งานรวม 14 จังหวัด 13-14 กรกฎาคม 2564 อัพเดท กำหนดการจัดงาน (งานสร้างสุขภาคใต้  ครั้งที่ 12)

                       
 
     

 


 
     

 


 
     

 


 
                   
จังหวัดรายละเอียดวันจัดงานผู้ประสานงานลิ้งค์ เข้าร่วมงาน
กระบี่
  “กระบี่อยู่เย็นเป็นสุข”
รอกำหนดวันใหม่
นายทวีชัย อ่อนนวล และสมัชชาจังหวัดกระบี่ 
  รออัพเดทลิ้งค์
ชุมพร
“สร้างสุขชุมพรมหานครสุขภาวะ”
ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล
รอกำหนดวันใหม่
  นายทวีวัตร เครือสาย และสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร
  รออัพเดทลิ้งค์
ระนอง
“สร้างสุขระนอง เมืองปลอดโควิด”
  รอกำหนดวันใหม่
นางสาวสุพัตรา พัฒน์ทอง
รออัพเดทลิ้งค์
สุราษฎร์ธานี
“สร้างสุขสุราษฎร์ธานี การจัดการวิกฤตโควิด-19”
รอกำหนดวันใหม่
ดร.ปรเมษฐ์ จินา
  รออัพเดทลิ้งค์ 
นครศรีธรรมราช
  “นครศรีอยู่ดีมีสุข”
25 พฤษภาคม 2564
ผศ.กำไล สมรักษ์ นายอานนท์ มีศรี
  รออัพเดทลิ้งค์ 
พัทลุง
“สร้างสุขพัทลุง well being หิ้วชั้นมาชัญชี”
พัทลุงเมืองแห่งความสุข พัทลุง Go Green
รอกำหนดวันใหม่
อ.บุญเรือง ขาวนวล และทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดพัทลุง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ตรัง
“สร้างสุขตรัง กระบวนการสุขภาวะตรัง”
รอกำหนดวันใหม่
น.ส.สุวณี ณ พัทลุง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
พังงา
“สร้างสุขพังงา บทเรียน Covid-19 สู่การขับเคลื่อนงานพังงาแห่งความสุข”
รอกำหนดวันใหม่
นายไมตรี จงไกรจักร์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ภูเก็ต
“สร้างสุขภูเก็ต Phuket at New Normal”
รอกำหนดวันใหม่
นายสุพจน์ สงวนกิตตพันธุ์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
สงขลา
“สงขลาแห่งความสุข Songkhla New normal”
รอกำหนดวันใหม่
  ดร.เพ็ญ สุขมาก
  รออัพเดทลิ้งค์ 
สตูล
“สตูลแห่งความสุข ยุค New Normal” 
รอกำหนดวันใหม่
นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ปัตตานี
“สร้างสุขปัตตานี ก้าวข้าม Covid-19 สู่ New Normal”
รอกำหนดวันใหม่
นางกัลยา เอี่ยวสกุล และสมัชชาจังหวัดปัตตานี
  รออัพเดทลิ้งค์ 
ยะลา
“ยะลาแห่งความสุข”
รอกำหนดวันใหม่
นายรอซีดี เลิศอริยพงษ์
  รออัพเดทลิ้งค์ 
นราธิวาส
“สร้างสุขนราธิวาส ก้าวข้ามโควิด 19”
รอกำหนดวันใหม่
  นพ.มาหามะ เมาะมูลา
  รออัพเดทลิ้งค์ 

งานสร้างสุขภาคใต้

@18 มี.ค. 62 10.38


  • งานสร้างสุขภาคใต้ '64 ครั้งที่ 12  (online 14 จังหวัด)

  • งานสร้างสุขภาคใต้ '62 ครั้งที่ 11 สุราษฯ


  • งานสร้างสุขภาคใต้ '61 ครั้งที่ 10 สงขลา

  • งานสร้างสุขภาคใต้ '59 ครั้งที่ 9 สงขลา

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้

วันที่6-7 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซาเทิร์นแอพอร์ต ทีมงานNodeภาคใต้ จัดกิจกรรมพิจารณาโครงการย่อยโดยมีอาจารย์ไพรฑูร ทองสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา@10 พ.ค. 64 17:32
ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์

ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์

สมาชิกมาร่วมกันประชุมกลุ่มเพื่อบอกเล่าแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัย ดังนี้ 1. สมาชิกจำนวน 5 รายแจ้งว่า ปลาดุกที่เลี้ยงมีคนมาติดต่อรับซื้อ จึงได้ขายไปจำนวนหนึ่ง ในกิโลกรัมละ 60 บาท ส่วนบางคน ก็นำไปขายเองที่ตลาด เช่น พี่สุจินต์ ซึ่งแกมีอาชีพขายเครื่องแกงอยู่แล้ว เลยได้นำปลาดุกไปขายที่ตลาดด้วยในราคา กิโลกรัมละ 70-80 บาทแล้วแต่ขนาด..... 2. เมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของลูกค้า ต่อกลิ่น รส และเนื้อสัมผัสของปลาดุกที่เลี้ยงแบบปลอดภัย สมาฃิกตอบว่าลูกค้าต่างบอกตรงกัน ว่าปลาไม่มีกลิ่นสาป เนี้อสัมผัสดี ไม่คาว รสชาติคล้ายปลาดุกบ้าน..... 3. ในช่วงที่มีฝนตกชุก จนน้ำท่วม ทำให้มีปลาดุกบางส่วนหายไป เพราะน้ำเข้าท่วมบ่อเลี้ยง ทำให้กระชังที่ผูกแบบปักไม้ ไม่มีทุ่นลอย ถูกน้ำท่วมไปด้วย แต่บางคนน้ำไม่ท่วมกระชังปลาก็สามารถว่ายน้ำหนีไปได้ เพราะกระชังถูกลมพัดจนเอียง เชือกที่ผูกไว้ขาด...จึงได้ร่วมเสนอแนะวิธีแก้ไขกันว่า การผูกกระชังเลี้ยงปลาควรผูกแบบใช้ทุ่นลอย เพราะเวลาน้ำท่วมกระชังจะไม่จมแต่จะลอยขึ้นตามระดับน้ำ และควรล่ามกระชังไว้กันน้ำพัดพาเวลาน้ำท่วมไหลหลากด้วย แต่การล่ามกระชังควรทำการล่ามทั้ง 2 ด้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกัน จะช่วยกันไม่ให้กระชังล้มเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเมื่อมีลมพัดแรง..... 4. สมาชิกแจ้งเรื่องพืชอาหารสัตว์น้ำที่ทำการปลูก ว่ามีความเจริญเติบโตดี และขยายพันธุ์ได้เร็ว มีสมาชิกอยู่ 3 ราย แจ้งว่าจะทำการเลี้ยงแหนแดงเพิ่มขึ้นมาอีกชนิด เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และให้มีอาหารเพียงพอในอนาคต..... 5. ประธานโครงการฯ แจ้งสมาชิกทราบว่า ผลการส่งปลาดุกในโครงการไปตรวจรับรอง เพื่อขอมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level : SL) ทั้ง 8 รายนั้น ปรากฎว่าทุกคนผ่านการตรวจสอบและได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย โดยมีอายุการตรวจรับรองทั้งหมด 3 ปี..... 6. สมาชิกร่วมกันออกแบบการทำป้ายประกอบความรู้ ที่ได้จากการถอดบทเรียนในการทำกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกแบบปลอดภัย เพื่อใช้ติดตั้งไว้ที่บ่อเลี้ยงปลาต้นแบบของโครงการฯ ทั้งนี้จะได้เป็นวิทยาทานแก่สมาชิก และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยในการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 10) ประธานจะได้ทำการคัดเลือกบ่อเลี้ยงปลาต้นแบบของโครงการร่วมกันกับสมาชิก@10 พ.ค. 64 16:52
ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์

ส่งเสริมต้นแบบการเลี้ยงปลาดุกปลอดภัยชุมชนหานโพธิ์

ผลจากการประชุมร่วมกันของสมาชิก 1. สมาชิกเลือกพันธุ์พืชที่จะปลูก โดยมอบหมายให้นายสำราญ เขนย เป็นคนจัดหาพันธุ์พืชมาให้ โดยแบ่งเป็นปลูกกล้วย คนละ 30 หน่อ และปลูกหญ้าเนเปียร์คนละ 20 ต้น..... 2. ทางกลุ่มได้เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกพืชแบบปลอดภัย เพราะพืชที่ได้จะต้องนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ และเราเองเป็นผู้รับประทาน..... 3. ทางกลุ่มได้มอบหมายให้นายพิชิต จันทร์มูล เป็นคนจัดหาวัสดุมาทำปุ๋ยอินทรีย์ เพราะคุณพิชิตมีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทำปุ่ย อีกทั้งมีอุปกรณ์สำหรับการคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันดี ช่วยลดเวลาและลดแรงงานในการทำงานของสมาชิก..... 4. สมาชิกได้รับปุ๋ยอินทรีย์ไปคนละ 1 กระสอบ และปุ๋ยมูลใส้เดือนคนละ 2 กิโลกรัม..... 5. สมาชิกแยกกันปลูกพืชในพื้นที่ของตัวเองและตกลงกันว่าจะให้ตัวแทนของสมาชิกลงไปเก็บรูปเพื่อนำมาประกอบการรายงานผ่านเว็บไซต์@10 พ.ค. 64 15:02
การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ

การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ

เกิดกลุ่มเกษตรสันติมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการดูแลแปลงผักในแปลงรวมและมีการเลี้ยงปลาเพื่อแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้เพราะมีคณะทำงานกลุ่มเกษตรสันติในการดำเนินงานชัดเจน@08 พ.ค. 64 20:44
การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ

การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ

ได้คณะทำงานจำนวน 15 คนเพื่อมาดำเนินโครงการร่วมกัน@07 พ.ค. 64 21:12
สร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนปาดังเบซาร์เตรียมพร้อมรับมือวิกฤติ”

สร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนปาดังเบซาร์เตรียมพร้อมรับมือวิกฤติ”

ได้คณะทำงานหลักจำนวน 15 คน ชาวบ้านให้ความร่วมมือและสนใจที่จะดำเนิน     โครงการในครั้งนี้@06 พ.ค. 64 22:29
พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม

พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม

คณะทำงานได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อโครงการ คณะทำงานได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานของโครงการที่ชัดเจนและเป็นระบบ@06 พ.ค. 64 22:04
พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม

พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม

ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์โครงการ แนวทางการดำเนินงานโครงการและธามไลน์โครงการ ได้ความรู้และทดลองจัดทำบันไดผลลัพธ์โครงการ ได้ความรู้การทำแผนการทำงานด้วยปฎิทินกิจกรรม ได้ความรู้ถึงการออกแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ได้ความรู้ถึงระบบบัญชี การเงิน และการเสียภาษี ได้ความรู้ถึงการรายงานกิจกรรมโครงการทางระบบออนไลน์@06 พ.ค. 64 21:52
ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู

ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตำบลโกตาบารู

มีข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ@06 พ.ค. 64 06:19
เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมากขึ้นและสามารถกลับไปชี้แจงให้กับคณะทำงานในพื้นที่ได้ มีความรู้ในการจัดทำแบบเก็บข้อมูลตัวชี้วัด มีความรู้ในการจัดทำระบบบัญชี การเงิน ที่ถูกต้องได้เรียนรู้การรายงานกิจกรรมโครงการทางระบบออนไลน์@04 พ.ค. 64 10:55
เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

คณะทำงานมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการ มีแผนงานที่ชัดเจน มีเขตรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการติดตามงาน@04 พ.ค. 64 10:38
เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจของโครงการและยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยความสมัครใจ เพราะเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือในช่วงวิกฤติของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)@04 พ.ค. 64 10:24