เวทีสร้างกติกาการทำการเกษตรผสมผสาน

เวทีสร้างกติกาการทำการเกษตรผสมผสาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่นด้วยเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาติที่บ้านโคกไทร

วัน พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ บ้านโคกไทร -นาเหรน ม.1 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

โดย winit เมื่อ 20 ก.พ. 62 13:11 น.