เครือข่ายฅนสร้างสุข

ตืดตามการดำเนินงานครั้งที่2

ตืดตามการดำเนินงานครั้งที่2

ส่งเสริมอาชีพ บ้านกาโต

วัน พุธ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ บ้านกาโต

คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามในพื้นที่ชุมชน

โดย Muktar เมื่อ 11 เม.ย. 64 16:38 น.