เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 7 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มเป้าหมาย

ส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตร ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อคนแม่ทอมและคนบางกล่ำ

วัน พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10:30 - 12:30 น.

สถานที่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

โดย พี่เลี้ยงสงขลา เมื่อ 16 เม.ย. 64 15:54 น.