เครือข่ายฅนสร้างสุข

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4

โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้

วัน ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564 - อาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย สุวิทย์ หมาดอะดำ เมื่อ 27 เม.ย. 64 11:56 น.