เครือข่ายฅนสร้างสุข

เสาร์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ถอดรหัส "โอกาศ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจฐานราก

เสาร์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 ถอดรหัส "โอกาศ ฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจฐานราก

สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วัน เสาร์ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ ชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง

การนำเสนอโครงการ โดยการเล่าหลักการและเหตุผล สิ่งที่ดำเนินงาน และผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน

โดย nana56psu@gmail.com เมื่อ 2 ต.ค. 64 15:38 น.