เครือข่ายฅนสร้างสุข

เยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก

เยาวชนวัยใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก

การจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนป่าไม้ เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง

วัน ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08:30 - 14:30 น.

สถานที่ สวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์

กำหนดการ กิจกรรม 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 09.00 – 10.00 น. บรรยายเรื่อง “ประเภทของขยะ”
10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง 10.15 – 11.15 น. บรรยายเรื่อง “การจัดการขยะที่ต้นทาง” 11.15 – 12.15 น. กิจกรรมฝึกปฏิบัติหยิบๆจับๆคัดแยกขยะให้ถูกประเภท กิจกรรมฝึกปฏิบัติแยกดีมีราคา
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 – 13.30 น. กิจกรรมศึกษาพันธุกรรมและศึกษาประวัติศาสตร์ควนตำหนักจันทน์ 13.30 – 14.00 น. กิจกรรมปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่ป่า 14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง 14.15 – 14.30 น. รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

โดย เพ็ญนภา เมื่อ 16 ต.ค. 64 12:53 น.