เครือข่ายฅนสร้างสุข

การประชุมออนไลน์กับทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

การประชุมออนไลน์กับทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง

การจัดการขยะในชุมชนเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

วัน พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่ ระบบออนไลน์

คณะทำงานมีความเข้าใจในระบบการทำโครงการมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปจัดปัญหาได้

โดย ธนาวุธ เมื่อ 17 ต.ค. 64 23:49 น.