การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 : ถถถถ@19 ต.ค. 61 22:02
 • งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ : ได้รับความร่วมมือจากนายอำเภออบันนังสตามาเป็นประธานในพิธี มีผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ตัวแทนศอ.บต.  ผู้อำนาวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ตลอดถึงทหาร  ตำรวจและประชาชนมาร่วมกิจกรรมนี้อย่างคับคั่ง@22 ก.ย. 61 10:43
 • งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  งานการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

  การแสดงศิลปะท้องถิ่นพื้นบ้าน : ประชาชนต่างให้ความสนใจรวมถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมต่างก็ให้ความสนใจในงานครั้งนี้ด้วยครับ@22 ก.ย. 61 10:34
 • ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์

  ร่วมงานประเมินคัดเลือกมัสยิดพอเพียงหรือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำมัสยิดระดับจังหวัดนราธิวาส : เนื่องจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียนบ้านซีโปร์ตั้งอยู่ใกล้กกับมัสยิดนูรุลกุรอานและมีหลักเกรณ์เข้าข้ายกับศูนย์โครงการศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดของหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านซีโปร์จึงประชุมหารือกันกับสมาชิกเพื่อที่จะยกระดับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประจำมัสยิดนูรุลกุรอานบ้านซีโปร์จึงสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 มีการอบรมให้ความรู้การปลูกผักการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การประชมหารือกัน การฝึกทำบัญชีครัวเรือนและได้ลงมือทำ วันนี้ได้มีการประเมินศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นการติดตามว่าทุกมัสยิดให้ความสำคัญกับโครงการมากแค่ไหน ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งที่ 3 แล้วซึ่งคัดเลือกในรอบ 5 มัสยิดสุดท้ายเพื่อคัดเลือกระดับ 1-5 ในการประเมินครั้งนี้มีการนำเสนอโดยรองประธานศูนย์มัสยิดตามเอกสารที่สรุปใว้@21 ก.ย. 61 08:13