ระบบติดตามโครงการหลัก สจรส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องประชุม Zoom ออนไลน์ (*สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในวันและช่วงเวลา ที่ระบุ)

@18 มี.ค. 63 20.35

ถ้าต้องการจองห้องประชุม เป็นส่วนตัว หรือต้องแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line: 18182543

   

       

   

   

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ