เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ระบบติดตามโครงการหลัก สจรส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์

@18 มี.ค. 63 20.35

  • ห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์

    เปิดบริการ
    08.00 - 17.00 น.

    ประชุมออนไลน์ (ห้องหลัก)

    ..

จองห้องประชุม แจ้งกำหนดการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ