ระบบติดตามโครงการหลัก สจรส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์

@18 มี.ค. 63 20.35

 • ห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์

  เปิดบริการ
  09.00 - 17.00 น.

  ประชุมออนไลน์ (ห้องหลัก)

  ..
 •   ห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์ 2

  เปิดบริการฟรี
  24 ชั่วโมง

  ห้องประชุม สจรส 1402

  ระบุรายละเอียดการประชุม

แจ้งกำหนดการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)

หัวข้อข่าวทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ