Node Flagship

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.ยะลา

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.พัทลุง

 • ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

  ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

  ออกเดินทางจากศาลาหมู่บ้าน เวลา 10.00 น.โดยรถตู้ จำนวน 2 คัน รวมทั้งสิ้น 26 คน ถึงสถานที่ดูงาน การเลี้ยงปลาดุกที่ศูนย์เรียนรู้คนกินแดด โดยมีเจ้าของบ้านคือคุณพี่พลและภรรยาพร้อมสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปลาดุกคอยให้การต้อนรับ....@28 ต.ค. 63 20:05
 • ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

  ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ถึงผลลัพธ์โครงการ และเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี กับเครือข่ายและหน่วยงานภาคี สามารถเชื่อมโยงเพื่อการสรรสร้างสิ่งที่ดีๆร่วมกันให้เกิดวงกว้างมากขึ้น@27 ต.ค. 63 14:20
 • ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

  ปลาดุกสวรรค์บ้านศาลาไม้ไผ่

  มีผู้เข้าร่วมประชุม 11 คน@27 ต.ค. 63 13:52

การดำเนินกิจกรรมโครงการ จ.