โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ ครั้งที่ 2

รหัสโครงการ 58-03912
สัญญาเลขที่ 58-00-1926

ชื่อโครงการ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)
รหัสโครงการ 58-03912 สัญญาเลขที่ 58-00-1926
ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

กำลังโหลดแบบฟอร์ม กรุณารอสักครู่...