โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ ครั้งที่ 3

รหัสโครงการ 58-03864
สัญญาเลขที่ 58-00-2114

ชื่อโครงการ โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)
รหัสโครงการ 58-03864 สัญญาเลขที่ 58-00-2114
ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

กำลังโหลดแบบฟอร์ม กรุณารอสักครู่...