แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)

แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ ครั้งที่ 3

รหัสโครงการ 58-03849
สัญญาเลขที่ 58-00-1888

ชื่อโครงการ แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)
รหัสโครงการ 58-03849 สัญญาเลขที่ 58-00-1888
ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

กำลังโหลดแบบฟอร์ม กรุณารอสักครู่...