เกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ : สวนยาง พืชร่วมยาง ข้าว ธนาคารต้นไม้ ตำบลบูรณาการ ความมั่นคงทางอาหาร

ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง

1. ประชุมคณะทำงานพื้นที่ภาคใต้

กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการห้องย่อย

พุธ 3 ม.ค. 61 - อาทิตย์ 3 ธ.ค. 60 พุธ 3 ม.ค. 61
  1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการจัดทำข้อมูลเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ เรื่องอาหารและโภชนาการ
  2. ทบทวนข้อเสนอห้องย่อยความมั่นคงทางอาหาร ในงานสร้างสุขปี 2559

 

 

 

 

2. ประชุมคณะทำงานพื้นที่ภาคใต้

กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการห้องย่อย

พุธ 3 ม.ค. 61 - อาทิตย์ 3 ธ.ค. 60 พุธ 3 ม.ค. 61
  1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการจัดทำข้อมูลเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ เรื่องอาหารและโภชนาการ
  2. ทบทวนข้อเสนอห้องย่อยความมั่นคงทางอาหาร ในงานสร้างสุขปี 2559

-

  • เกษตรกรชาวสวนยาง
  • เกษตรกรชาวสวนปาล์ม
  • เกษตรกรชาวนา
  • เกษตรกรชาวประมง
  • เกษตรกรสวนผลไม้

-

-

3. ถอดบทเรียนพื้นที่กรณีศึกษา 15 พื้นที่

กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการห้องย่อย

ศุกร์ 5 ม.ค. 61 - เสาร์ 5 พ.ค. 61 ศุกร์ 5 ม.ค. 61

-

 

 

 

 

4. ถอดบทเรียนพื้นที่กรณีศึกษา 15 พื้นที่

กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการห้องย่อย

ศุกร์ 5 ม.ค. 61 - เสาร์ 5 พ.ค. 61 ศุกร์ 5 ม.ค. 61

-

-

-

-

-

5. ประชุมคณะทำงาน (สรุปเตรียมประเด็นห้องย่อย)

กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการห้องย่อย

อังคาร 13 ก.พ. 61 อังคาร 13 ก.พ. 61

-

 

 

 

 

6. ประชุมคณะทำงาน (สรุปเตรียมประเด็นห้องย่อย)

กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการห้องย่อย

อังคาร 13 ก.พ. 61 อังคาร 13 ก.พ. 61

-

-

-

-

-

7. จัดงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการห้องย่อย

อังคาร 27 มี.ค. 61 - ศุกร์ 30 มี.ค. 61 อังคาร 27 มี.ค. 61

-

 

 

 

 

8. จัดงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมหลัก : จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการห้องย่อย

อังคาร 27 มี.ค. 61 - ศุกร์ 30 มี.ค. 61 อังคาร 27 มี.ค. 61

-

-

-

-

-