ความมั่นคงทางสุขภาพและเขตสุขภาพ :กองทุนตำบล เขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง

1. ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พฤหัสบดี 4 ม.ค. 61 - ศุกร์ 5 ม.ค. 61 พฤหัสบดี 4 ม.ค. 61

-

 

 

 

 

2. ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ครั้งที่ 1

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พฤหัสบดี 4 ม.ค. 61 - ศุกร์ 5 ม.ค. 61 พฤหัสบดี 4 ม.ค. 61

-

-

-

-

-

3. ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : ประชุมขับเคลื่อนประเด็นห้องย่อยสุขภาพ

อังคาร 13 ก.พ. 61 - พุธ 14 ก.พ. 61 อังคาร 13 ก.พ. 61

-

-

-

-

-

4. ประชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ปี 2561 ครั้งที่ 2

กิจกรรมหลัก : ประชุมขับเคลื่อนประเด็นห้องย่อยสุขภาพ

อังคาร 13 ก.พ. 61 - พุธ 14 ก.พ. 61 อังคาร 13 ก.พ. 61

-

 

 

 

 

5. ประชุมห้องย่อยความมั่นคงทางสุขภาพ:เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมหลัก : ประชุมขับเคลื่อนประเด็นห้องย่อยสุขภาพ

พฤหัสบดี 29 มี.ค. 61 พฤหัสบดี 29 มี.ค. 61

-

 

 

 

 

6. ประชุมห้องย่อยความมั่นคงทางสุขภาพ:เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมหลัก : ประชุมขับเคลื่อนประเด็นห้องย่อยสุขภาพ

พฤหัสบดี 29 มี.ค. 61 พฤหัสบดี 29 มี.ค. 61

-

-

-

-

-