เครือข่ายคนสร้างสุข happy network

กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.2ต.ควนโนรี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

รายละเอียดโครงการ
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันเขตชุมชน ม.2ต.ควนโนรี ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ประเภทโครงการ/ประเด็นงาน ประเด็นที่ 8 งานขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ปี 60-62
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มอาสาพัฒนาและป้องกันชุมชน
วันที่อนุมัติโครงการ 17 กันยายน 2560
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561
งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน
กลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการ

กลุ่มรักบ้านเกิด รักชุมชนของตอนเอง เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานงานออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าพนักงาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุคนธ์สุขจันทรา
รายชื่อคณะทำงาน ? นางสุคนธ์สุขจันทรา ประธานนายองอาจมะลิวัลย์กรรมการนายนัสสุนจันทรากรรมการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ม.2 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • กลุ่มอาสาพัฒนาป้องกันชุมชนกลุ่มอาสาพัฒนาป้องกันชุมชน (Owner)  
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 17 ก.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (250,000.00 บาท)

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้สมาชิกในชุมชนรักบ้านเกิด
  2. เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
  3. ป้องกันเยาวชนง่างจากยาเสพติด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ก.ย. 60 ประชุมสมาชิกคณะทำงาน ครั้งที่ ๑ 15 - - more_vert
15 ก.ค. 61 อบรมการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 0 - - more_vert
รวม 15 - 0 -

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 น.