เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

วันที่ 7 และ 9 เมษายน 61 ทีมงานคณะติดตามของ ศอ.บต ลงพื้นที่ อำเภองี่ยอ จังนราธิวาส

by Admin_ae @19 เม.ย. 61 20.55 ( IP : 171...9 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ sbpac จชต.
photo  , 785x354 pixel , 76,549 bytes.

วันที่ 7 และ 9 เมษายน 61 เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายทีมงานคณะติดตามของ ศอ.บต พร้อม คุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ อนุกรรมการ คกป.ลงติดตามองค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ อำเภองี่ยอ จังนราธิวาส