งานสร้างสุข ภาคใต้ 11

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @22 ธ.ค. 63 12.03 ( IP : 223...188 )
งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11 “สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข” ณ โรงแรมนิภา การ์เดนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ภาพ และ VDO

ภาพถ่ายงานสร้างสุข

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน

[ข้อเสนอเชิงนโยบาย งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 11](http://online.anyflip.com/bhpr/nygs/mobile/index.html)