งานสร้างสุขภาคใต้ #9

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @6 มี.ค. 64 14.46 ( IP : 202...20 ) | Tags : งานสร้างสุขภาคใต้

"งานสร้างสุขภาคใต้ #9
“สร้างคน สร้างงาน สร้างสุข สานพลังที่ก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สุขภาวะที่ยั่งยืน”
วันที่ 3 –5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพถ่ายงานสร้างสุข

VDO

  • การแสดงโขน เปิดงาน

  • ปาฐกถา พิเศษ

  • กล่าวรายงาน

  • เวทีเสวนา

  • แลกเปลี่ยน ห้องย่อย

  • ยื่นข้อเสนอ