กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ฯ จาก อำเภอจะนะ และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้ามาศึกษาดูงานโรงงานน้ำยางข้น

 • photo , 1440x1080 pixel , 246,154 bytes.
 • photo , 1474x1110 pixel , 218,279 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 246,154 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 245,157 bytes.
 • photo , 1080x1440 pixel , 174,994 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 119,233 bytes.
 • photo , 1474x1110 pixel , 146,997 bytes.
 • photo , 1474x1110 pixel , 250,772 bytes.
 • photo , 1474x1110 pixel , 196,647 bytes.

กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวัดพัฒนา จำกัดและกลุ่มเกษตรกรสวนยาง  สกย.นาทวี  จังหวัดสงขลา จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น ของ สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยทางโรงงานฯ ยินดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่ม ชุมนุม หรือ สหกรณ์ทุกคณะ ที่มีความสนใจด้านการแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้น