โครงการปลูกป่าชุมชนเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้คลองโหล๊ะจันกระ

ติดตามเฝ้าระวัง ครั้งที่3

ติดตามเฝ้าระวัง ครั้งที่3

29 มิถุนายน 2562
lamnaoprailamnaoprai
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo สารวัตรกำนันช่วยปล่อยปลาสารวัตรกำนันช่วยปล่อยปลา
  • photo คณะทำงานกินข้าวร่วมกันคณะทำงานกินข้าวร่วมกัน
  • photo ช่วยกันปล่อยปลาช่วยกันปล่อยปลา
  • photo ปล่อยหมดหรือยังปล่อยหมดหรือยัง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10.30น. คณะทำงานโครงการนัดพร้อมกันที่วัดโหล๊ะจันกระ 11.00น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ 14.00น. ปล่อยพันธุ์ปลาลงในบ่อปลาที่มีอยู่ในพื้นที่ดำเนินโครงการ เพื่อทดลองการอนุบาลพันธุ์ปลาเตรียมไว้เพื่อเป็นพันธุ์ปลาที่จะปล่อยลงสู่คลองธรรมชาติเพื่อมุ่งหวังเกิดการขยายพันธุ์ปลาและเป็นการเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในลำคลอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1มีคณะทำงานและแกนนำร่วมกิจกรรมจำนวน 23คน 2คณะทำงานและแกนนำได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน 3ได้ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 2,000ตัวเพื่ออนุบาลเตรียมปล่อยลงลำคลองธรรมชาติ