ฟื้นเลให้สมบูรณ์ด้วยเขตอนุรักษ์ พื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง จ.พัทลุง

เวทีค้นหาจิตอาสาเพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมบริหารจัดการโครงการ

เวทีค้นหาจิตอาสาเพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมบริหารจัดการโครงการ

13 กุมภาพันธ์ 2562
yainabyainab
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
  • photo ประมงอาสาเลือกคณะกรรมการสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุงประมงอาสาเลือกคณะกรรมการสมาคมคนรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จังหวัด พัทลุง
  • photo ประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมงอาสาและสมาชิกเข้าร่วมประชุม
  • photo กรรมการสมาคมสมาคมรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จ.พัทลุงกรรมการสมาคมสมาคมรักษ์ทะเลสาบตอนกลาง จ.พัทลุง
  • photo การเลือกคณะทำงานการเลือกคณะทำงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ปรึกษาหารือแกนนำชาวประมง เรื่่อง การอนุรักษ์ฟื้ฟู ดว้ย -เขตอนุรักษ์ -บทบาทหน้าที่ประมงอาสา -การจดทะเบียนเรือ แผนกิจกรรมทำเขตอนุรักษ์ -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.1 บ้านจองถนน แนวเขตยาว 2 กิโลเมตร กว้าง 150 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.11 บ้านหัวปอ แนวเขตยาว 500เมตร กว้าง150 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.14 บ้านคลองกะอาน แนวเขตยาว 2 ไร่ จากตะลิ่ง 1,000 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม. 6 บ้านบางขวน แนวเขตจากตะลิ่ง 500 เมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62 -พื้นที่เขตอนุรักษ์ ม.8 บ้านแหลมไก่ผู้ แนวเขตตะลิ่ง 500 เมตร กว้าง 2,000 เมตร ช่วงเวลา มีนาคม ปี 62.รับสมัครแกนนำชาวประมงและสนใจเพื่อเข้ามาทำหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง รับสมัครแกนนำชาวประมงและผู้สนใจเพื่อเข้ามาทำหน้าที่หลักในการขันเคื่อนโครงการ ผลผลิต -

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 10,800.00 173.00 0.00 0.00 13,373.00