เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมที่ 11 เวทีสรุปผลการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ 11 เวทีสรุปผลการดำเนินโครงการ

25 มิถุนายน 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-  ประธานกล่าวสวัดีและต้อนรับสมาชิก คณะทำงานทุกคน - แจ้งให้ทราบว่าต้องระวังตัวเองให้มากในช่วงนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ถึงแม้ว่าคนในชุมชนของเรายังไม่มีใครเป็นทีก้อตาม เวลาออกข้างนอกบ้านก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครึ้งและล้างมือบ่อยๆ
-  แจ้งให้ทราบว่่าเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ มีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ 1.เรื่องเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการป่าร่วยางปี 2 ที่เราได้ทำกันมา โดยเราจะประชุมกันโดยคนและสมาชิกในชุมชนของเราเท่านนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด่ของโรคโควิด 19 แต่กระนั้นสมาชิกที่อยู่ไกลออกไปเราก้อยังติดตามผลการดำเนินงานกันทางโทรศัพท์เป็นหลัก 2.แจ้งยอดผลดำเนินงานกลุ่มแครื่องแกงและแจกเงินปันผล
3.กลุ่มออมทรัพย์ของทางกลุ่ม
-  ประธานแจ้งให้ทราบว่า สมาชิกป่าร่วมยางปีนี้ ได้ครบตามจำนวนที่เราตั้งเป้าไว้ คือ 300 ไร่
-  ประธานแจ้งให้ทราบว่า ปีนั้กิจกรรมของ สสส. ไม่ค่อยได้เชิญสมาชิกหรือภาคีเครือข่ายมาเข้าร่วมประชุมก็เพราะว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังติดต่อและติดตามอยู่เป็นระยะๆ สำหรับโรงเรียนใต้โคนยางสาขาต่างๆ ก็ยังติดตามความก้าวหน้าอยู่เหมือนเดิมเช่นกัน
-  ประธานได้สอบถามถึงเรื่องต้นไม้และธนาคารต้นไม่รวมถึงเมล็ดพันธุ์ ที่เราได้นำไปปลูกว่าเป็นอย่างไรกันบ้างให้สมาชิกสามารถบอกและแนะนำให้เพื่อนได้รู้
- ประธานแจ้งให้รู้ว้า ปีนี้กลุ่มเครืองแกงได้นำผลผลิตที่ปลูกในป่ายาง นำมาขายให้ทางกลุ่มเครื่องแกง เช่น พริกสด ขมิ้น ตะใคร้ มีจำนวนพอทีจะทำการผลิต ซึ่งผลก็อเป็นที่น่าพอใจ และทางกลุ่มก้อจะให้ราคาที่รับซื้อมากกว่า ท่ี่สมาชิกนำไปขายให้กับแม่ค้าคนกลาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ได้ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปิดโครงการ มีความเปลี่ยนแปลงเกิดผลลัพธ์และตัวชี้วัดรายละเอียดดังนี้คือ
-มีรายได้จากการขายผลผลิตให้กับกล่่มเครื่องแกง -มีรายได้จากการปันผลค่าแรงและค่าหู้นของกลุ่มเครื่องแกง ซึ่งทุกคนที่ได้รับเงินจากส่วนนี้ก็อดีใจกันมากๆเลย ถือว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางนึง -ได้มาพบปะพูดคุยกัน -มีการเพิ่มป่าร่วมยางอีก 300 ไร่ -เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อาหารปลอดภัยให้กับชุมชน และลดการใช้สารเคมี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 6,500.00 1,500.00 0.00 0.00 8,500.00