เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ 8 ขับเคลื่อนธนาคารพันธุ์พืชพืชพื้นถิ่น

กิจกรรมที่ 8 ขับเคลื่อนธนาคารพันธุ์พืชพืชพื้นถิ่น

25 พฤษภาคม 2564
sahajohnsahajohn
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ประธานกล่าวสวัสดีและต้อนรับสมาชิกทุกคน -ประธานแจ้งว่าช่วงนี้ เป็นช่วงโควิด 19 เริ่มระบาดอีกแล้ว การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเราจะไม่เชิญสมาชิก ข้างนอกมามากนัก เพราะป้องกันการแพร่ระบาดของโรค -ประธานแจ้งว่า แต่เราก้อยังติดตามผลการดำเนินงานของแต่โรงเรียน และสมาชิกเหมือนเดิม -กิจกรรมที่จะทำในวันนี้ เกี่ยวกับการขับเคลือนธนาคารพันธุ์พืชพืชพื้นถิ่น ซึ่งที่จริงแล้วพวกเราก้อได้ทำเกี่ยวการเก็บเมล็ดพันธุ์กันไว้อยู่แล้วเหมือนกัน -ประธานสอบถามว่า ใครมีเมล็ดพันธุ์นอกเหนือจากการเก็บไว้ปลูกเองแล้ว ก้อสามารถนำมาขายให้กับทางกลุ่มได้ เราจะรับซื้อไว้ เพื่อไว้จำหน่ายให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจต่อไป -การเงินของธนาคารเมล็ดพันธู์แจ้งยอดเงินที่คงเหลืออยู่ให้สมาชิกได้รับทราบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-สมาชิกสามารถซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ หรือน่ำมาแลกเปลี่ยนกัน -สมาชิกได้มีพันธุ์พิชในสวนเพิ่มมากชึ้น -มีอาหารหลากหลาย ไว้ขาย หรือไว้กินเพิ่่มมากขึ้น

-ทำให้เกิดกิจกรรมกับครอบครัวมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00